Horyzont 2020 - Dzień informacyjny - zaawansowane materiały


W dniach 3-4 października w Brukseli odbędzie się spotkanie informacyjne oraz spotkania brokerskie poświęcone nowym konkursom w Horyzoncie 2020 na lata 2018-2020 w dziedzinie zaawansowanych materiałów, zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania.

Poza zapoznaniem się z tematyką planowanych konkursów, zasadami składania wniosków, jest to najlepsza okazja do nawiązania kontaktów i współpracy w celu wspólnej realizacji projektów.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Więcej >>>