Materiały ze spotkań brokerskich i informacyjnych

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami oraz materiałami ze spotkań brokerskich oraz dni informacyjnych poświęconych programowi Horyzont 2020. W zamieszczonych przez organizatorów informacjach można znaleźć m.in. ciekawe kontakty do wykorzystania przy poszukiwaniu partnerów do projektów (...)


Webinarium na temat standaryzacji wyników badań

Komisja Europejska uważa standaryzację za kluczowy element w transferze wyników badań naukowych i innowacji. Jest to wymogiem m.in. projektów w programie Horyzont 2020. Webinarium organizowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny odbędzie 17 listopada godz. 10-12 (wymagana wcześniejsza (...)


Horyzont 2020 - trwa nabór projektów w obszarze TRANSPORT

Trwa nabór projektów w programie Horyzont 2020 w konkursach dotyczących "Zielonego, inteligentnego i zrównoważonego transportu" w tym w obszarach transportu morskiego oraz bezpieczeństwa w transporcie. Nabór projektów jest dwuetapowy. I etap trwa do 20 (...)


Zapraszamy pracowników AM na szkolenie z Horyzontu 2020

Konkursy na projekty w Horyzoncie 2020 adresowane do AM zostały ogłoszone, część z nich zamyka się już w styczniu 2016. Komisja Europejska opublikowała także programy pracy dla tego programu na lata 2016-2017. CTTM zaprasza pracowników AM na szkolenie przedstawiające zasady uczestnictwa w programie (...)


Dzień informacyjny dla konkursów w transporcie morskim

Spotkanie odbędzie się  3 listopada w Gdyni. Organizatorem jest KPK PB UE, RPK na Politechnice Gdańskiej oraz Akademia Morska w Gdyni.   Wydarzenie poświęcone będzie konkursom na projekty badawcze o tematyce morskiej ogłoszonym w Programie Pracy na rok 2016 programu HORYZONT 2020. Uczestnicy (...)