Raport z oceny 7 Programu Ramowego UE

Projekty 7 Programu Ramowego  wygenerowały 170 tys. publikacji naukowych, 1700 patentów i ponad 7400 wdrożeń komercyjnych. Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji tego programu.  Więcej>>> (...)


Statystyki dla Polski po 158 konkursach

Analiza dotyczy 158 konkursów ocenionych przez KE przed 30 października 2015 r. w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów. Więcej >>> (...)


Prezentacje ze spotkania branży morskiej - MIBE 2015

MIBE 2015 - Maritime and Innovation Brokerage Event 2015 Na początku listopada w Rotterdamie odbyło się spotkanie informacyjno-kooperacyjne dedykowane branży morskiej m.in. pod kątem wspólnych projektów w Horyzoncie 2020. Wśród zamieszczonych przez organizatorów prezentacji (...)