Prezentacje ze spotkania branży morskiej - MIBE 2015

MIBE 2015 - Maritime and Innovation Brokerage Event 2015 Na początku listopada w Rotterdamie odbyło się spotkanie informacyjno-kooperacyjne dedykowane branży morskiej m.in. pod kątem wspólnych projektów w Horyzoncie 2020. Wśród zamieszczonych przez organizatorów prezentacji (...)


Bezpłatny dostęp do europejskich laboratoriów

EuropejskaSieć Infrastruktury Badawczej zapewnia bezpłatny dostęp do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp. oraz pobyty od tygodnia do 3 miesięcy w kraju gdzie ta infrastruktura badawcza występuje. Aby móc skorzystać należy odpowiedzieć na (...)


Będzie premia z MNiSW za udział w projektach Horyzontu 2020

Podpisane zostało rozporządzenie uruchamiające program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe fundusze. HORYZONT 2020 to największy w historii program finansowania (...)