Ciągle zachęcamy - zostań ekspertem w programie Horyzont 2020

Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługują się językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji jak również fachowcy reprezentujący inne sektory. Praca eksperta to (...)


Zaproponuj tematy projektów - środowisko

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie Programu Pracy dla wyzwania Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce na lata 2018-2020.Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część procesu przygotowywania programu i dają możliwość współuczestniczenia (...)


Zaproponuj tematy projektów - matematyka i nowoczesne technologie

Komisja Europejska zbiera sugestie, które pomogą zbudować nowe programy pracy na lata 2018-2020. Obecnie otwarte są konsultacje w obszarze badań dla przyszłych i powstających technologii (FET) oraz matematyki. Poszukiwane są pomysły na wizjonerskie technologie, które mogą służyć społeczeństwu (...)


Raport z oceny 7 Programu Ramowego UE

Projekty 7 Programu Ramowego  wygenerowały 170 tys. publikacji naukowych, 1700 patentów i ponad 7400 wdrożeń komercyjnych. Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji tego programu.  Więcej>>> (...)


Statystyki dla Polski po 158 konkursach

Analiza dotyczy 158 konkursów ocenionych przez KE przed 30 października 2015 r. w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów. Więcej >>> (...)