Statystyki dla Polski po 158 konkursach

Analiza dotyczy 158 konkursów ocenionych przez KE przed 30 października 2015 r. w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów. Więcej >>> (...)


Prezentacje ze spotkania branży morskiej - MIBE 2015

MIBE 2015 - Maritime and Innovation Brokerage Event 2015 Na początku listopada w Rotterdamie odbyło się spotkanie informacyjno-kooperacyjne dedykowane branży morskiej m.in. pod kątem wspólnych projektów w Horyzoncie 2020. Wśród zamieszczonych przez organizatorów prezentacji (...)


Bezpłatny dostęp do europejskich laboratoriów

EuropejskaSieć Infrastruktury Badawczej zapewnia bezpłatny dostęp do najlepszych europejskich laboratoriów, obserwatoriów, kolekcji naukowych, itp. oraz pobyty od tygodnia do 3 miesięcy w kraju gdzie ta infrastruktura badawcza występuje. Aby móc skorzystać należy odpowiedzieć na (...)