Akademia będzie realizować kolejny projekt z Horyzontu 2020 na WIET

SCORE - Scoreboard of Competitiveness of European Transport Manufacturing Industry to tytuł projektu z programu Horyzont 2020, który został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Europejską. Jednym z partnerów projektu jest Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii. Gratulujemy (...)