Trwa nabór w konkursach dedykowanych transportowi wodnemu

Trwają nabory w kilku konkursach programu Horyzont 2020 poświęconych transportowi. Większość konkursów ma strukturę dwuetapową, nabór do 1 etapu kończy się 26 stycznia 2017 r. Dla transportu wodnego przeznaczone są 2 tematy konkursowe: MG-2.1-2017 Innovations for (...)


KE szuka ekspertów, którzy ocenią efekty programu Horyzont 2020

Komisja Europejska przeprowadzi okresową ocenę efektów programu Horyzont 2020. W tym celu powoła grupę ekspertów, którzy ocenią dotychczasową realizację programu i wypracują rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań i innowacji w UE. Zgłoszenia do grupy ekspertów (...)


Horyzont 2020 - zmiany w umowie grantowej

Dla polskich beneficjentów programu ważny jest sposób wyliczania stawki godzinowej dla osób zaangazowanych w realizację projektu, odmienny od dotychczas stosowanego. Jeśli instytucja zdecyduje się korzystać z miesięcznego wyliczania stawki godzinowej, ma możliwość przekalkulowania (...)


Nabór projektów w programie MNiSW "Granty na granty"

MNISW  ogłosiło nowy nabór w programie „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, dedykowany liderom konsorcjów projektów m.in. w programie Horyzont 2020. Środki finansowe (...)