KE szuka ekspertów, którzy ocenią efekty programu Horyzont 2020

Komisja Europejska przeprowadzi okresową ocenę efektów programu Horyzont 2020. W tym celu powoła grupę ekspertów, którzy ocenią dotychczasową realizację programu i wypracują rekomendacje wyznaczające kierunek przyszłych badań i innowacji w UE. Zgłoszenia do grupy ekspertów (...)


Horyzont 2020 - zmiany w umowie grantowej

Dla polskich beneficjentów programu ważny jest sposób wyliczania stawki godzinowej dla osób zaangazowanych w realizację projektu, odmienny od dotychczas stosowanego. Jeśli instytucja zdecyduje się korzystać z miesięcznego wyliczania stawki godzinowej, ma możliwość przekalkulowania (...)


Nabór projektów w programie MNiSW "Granty na granty"

MNISW  ogłosiło nowy nabór w programie „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”, dedykowany liderom konsorcjów projektów m.in. w programie Horyzont 2020. Środki finansowe (...)


Akademia będzie realizować kolejny projekt z Horyzontu 2020 na WIET

SCORE - Scoreboard of Competitiveness of European Transport Manufacturing Industry to tytuł projektu z programu Horyzont 2020, który został zaakceptowany do realizacji przez Komisję Europejską. Jednym z partnerów projektu jest Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii. Gratulujemy (...)