Program Horyzont 2020 oferuje możliwości aplikowania o środki na badania naukowe i prace rozwojowe w kilkuset tematach.
Na początku roku 2017 upływa termin składania wniosków w kilku ciekawych obszarach, takich jak: efektywność energetyczna w transporcie, "porty przyszłości", innowacyjne rozwiązania ICT w logistyce.


Informacje o ciekawych konkursach dedykowanych naukowcow z Akademii Morskiej można znaleźć na stronie CTTM - link >>>Poza samodzielnym aplikowaniem można szukać proponowanych projektów i przyłączyć się do istniejącego konsorcjum uczestnicząc w licznych spotkaniach brokerskich lub przeglądając informacje o oferowanych projektach.
 

  • PROPOZYCJE PARTNERSTW – HORYZONT 2020
    Materiały ze spotkania networkingowego w Kolonii – prezentacje, propozycje projektów w dziedzinach: energia i środowisko, zaawansowana produkcja, technologie informacyjne i komunikacyjne, transport.
    Więcej >>>

  • MATERIAŁY ZE SPOTKANIA NETWORKINGOWEGO - ICT
    Propozycje projektów, profile uczestników pod zbliżające się konkursy w Horyzoncie 2020 w obszarze nowoczesnych technologii informacyjnko-komunikacyjnych.
    Więcej >>>