KE ciągle poszukuje ekspertów oceniających wnioski w programie Horyzont 2020. Liczba ekspertów z Polski jest niezadowalająca.
Zachęcamy do udziału w praktycznych warsztatach organizowanych przez RCITT.

4 listopada, warsztaty podczas których można założyć profil w bazie Komisji Europejskiej.
LIczba miejsc ograniczona !

Rejestracja >>>