Komisja Europejska opublikowała nowe programy pracy w Horyzoncie 2020 obejmujących konkursy, które odbędą się w latach 2018-2019, będą one już ostatnimi w tym programie ramowym.
Dostępny jest już draft programu dla obszaru tematycznego transport, energia oraz środowisko.

W tematach dotyczących transportu pojawią się ogłoszenia o naborze na projekty m.in dotyczące: czynników ludzkich w bezpieczeństwie transportu (Human Factors in Transport Safety - konkurs MG-2-1-2018), reakcja na wypadki morskiej (Marine Accident Response - konkurs MG-2-2-2018) czy projekty dot. kontroli emisji zanieczyszczeń przez statki i ich wpływ na środowisko morskie (Ship emission control scenarios, marine environmental impact and mitigation  - konkurs MG-BG-02-2019.

Pierwsze konkursy w dziedzinie transportu ogłoszone zostaną już 31 października 2017.Program pracy w obszarze TRANSPORT więcej >>>
Projekt programu pracy w obszarze ENERGIA więcej >>>
Program pracy w obszarze ŚRODOWISKO więcej >>>
Pozostałe programy pracy
>>>