Komercjalizacja wyników badań

Komercjalizacja

Dotychczasowe doświadczenia Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych są następujące:

I. Komercjalizacja bezpośrednia:
 
1.      Licencja na wynalazek Navdec System wspomagania decyzji nawigacyjnych
2.      Licencja na wynalazek PNDS System Pilotowo-Dokujący
3.      Licencja na oprogramowanie Naukowa Baza Danych
 
II.  Komercjalizacja pośrednia:
 1.      Aport wynalazku Sposób i układ do diagnozowania układu wtryskowego silników o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza silników okrętowych  i utworzenie spółki Diacoustic Systems Sp. z o.o. 

III. Zlecone prace badawcze
W okresie 01.01.2010-31.12.2017 pracownicy naukowi AM wykonali łącznie 183 prace zlecone na zlecenie podmiotów zewnętrznych na łączną kwotę  ~6.300.000 zł:
  • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – 17,
  • Wydział Mechaniczny – 118,
  • Wydział Nawigacyjny – 48 (największa wartość finansowa zleceń).