Horyzont 2020 - dzień informacyjny

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na dzień informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020, który odbędzie się  7 grudnia 2016 r. w Warszawie. Swoją obecność potwierdziła przedstawicielka i ekspert Komisji Europejskiej, która opowie o projektach wymagających podejścia wielopodmiotowego (multi-actor approach) oraz grupach operacyjnych tworzonych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI).

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną również nowe możliwości jakie naukowcom i przedsiębiorcom daje udział w programie Horyzont 2020, kwestie związane ze składaniem wniosków i ich oceną oraz przede wszystkim bieżąca tematyka konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2) na 2017 rok.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz wymagana jest wcześniejsza REJESTRACJA.