Aktualności

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik MNiSW do ustawy 2.0

MNiSW wydało publikację dotyczącą zmian w zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej. Znalazły się w niej informacje na temat istoty ewaluacji, powodów zmian dotychczasowego, a także ogólnych i szczegółowych zasad nowego systemu ewaluacji.

Pobierz

Spotkanie informacyjne programu TEAM-NET

Spotkanie informacyjne dot. programu TEAM-NET odbędzie się w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dn. 26 września br.

Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września.

Spotkanie będzie transmitowane on line. 

Więcej informacji na stronie:

 https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/

100 mln zł na współpracę jednostek naukowych w programie TEAM-NET

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET, w ramach którego przeznaczy ok. 100 mln zł na współpracę jednostek naukowych.

Celem programu jest zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej.

W programie TEAM-NET będzie można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych, które – dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł – będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze. 

O finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A” lub „A+”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot prawny reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów wraz z Kierownikiem projektu) będzie musiał przygotować wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą – na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.   

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wyniesie 100 mln zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie programu: www.fnp.org.pl/oferta/team-net/ . Szczegółowe informacje o warunkach konkursu zostaną podane w Regulaminie konkursu, który będzie dostępny na wskazanej stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Spotkanie informacyjne dot. programu TEAM-NET odbędzie się w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dn. 26 września br.  Rejestracja na spotkanie zostanie uruchomiona na początku września. Spotkanie będzie transmitowane on line.

Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 - rozpoczęto KONSULTACJE w VI naborze!

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk rozpoczął już przyjmowanie rejestracji na KONSULTACJE do VI naboru projektów.

Stąd, jeśli planujecie Państwo składać wspólnie z partnerami zagranicznymi aplikację do VI naboru, przypominam o konieczności skonsultowania jej pod kątem merytorycznym i technicznym z pracownikami Wspólnego Sekretariatu.

W przypadku zgłoszeń z Województwa Zachodniopomorskiego pracownicy Wspólnego Sekretariatu przyjadą do nas do Szczecina. Planowany wstępnie termin konsultacji, to 11 października 2018. Miejsce spotkania będzie podane w terminie późniejszym.

W razie, gdyby ten termin na spotkanie nie pasował, proszę o rejestrację w innym miejscu i w innym terminie bądź umówienie się na konsultacje w formie on-line. Konsultacje z WS dla Wnioskodawców są obligatoryjne.  Rejestracja jest możliwa pod linkiem:   https://southbaltic.eu/-/registrations-for-individual-consultations-open-


Szczegóły dot. konkursu:

Najbliższy nabór na projekty odbędzie się jesienią tego roku w terminie 1 października - 18 grudnia 2018r.
VI Nabór w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 będzie otwarty dla Celów: 2.2 (5,22 mln EUR EFRR), 3.1 (2,15 mln EUR EFRR), 4.1 (1,23 mln EUR), 5,1 (0,4 mln EUR EFRR).

Sytuacja finansowa po V naborze wniosków przedstawia się następująco:

wykres.jpg

Strona Programu Południowy Bałtyk >>

Ponadto, w związku z toczącymi się rozmowami o przyszłości programów współpracy transgranicznej, a szczególnie programu INTERREG Południowy Bałtyk zachęcamy do zapoznania się z Listem Otwartym skierowanym do Komisji Europejskiej przez pana Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, dotyczącym dyskusji państw członkowskich nad kształtem morskich programów trans granicznych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Zgodnie z przedstawionym przez Komisję Europejską projektem rozporządzenia dla Europejskiej Współpracy Terytorialnej po 2020 roku, regiony na granicach morskich nieposiadające trwałego połączenia z morzem (fixe links) zostały wyłączone z komponentu obejmującego współpracę trans graniczną. Tym samym, zostały włączone do komponentu współpracy transnarodowej, co w opinii Instytucji Zarządzającej programem (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) wpłynie niekorzystnie na rozwój obszaru Morza Bałtyckiego.

Pełen teks Listu Otwartego po linkiem:

https://southbaltic.eu/-/open-letter-by-the-polish-minister-the-future-of-the-south-baltic-programme


KONTAKT 

W przypadku jakichkolwiek pytań- bardzo prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z Panią Anną Błeszyńską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem: Tel. 91/44 67 210, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sejm przyjął Ustawę prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)

Podczas obrad  w dniu 3 lipca Sejm przyjął z poprawkami ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz przepisy ją wprowadzające.
Ustawa będzie teraz procedowana przez Senat.

Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r.

KE poszukuje ekspertów z dziedziny obronności

Europejska Agencja Obrony (EDA) tworzy bazę danych niezależnych ekspertów, niezbędnych w związku z działaniami przygotowawczymi w zakresie badań nad obronnością do następujących zadań:

 • Monitorowanie realizacji działań;
 • Recenzje, kontrole i audyty dotyczące etyki.
EDA poszukuje ekspertów o wysokim poziomie wiedzy i wojskowego doświadczenia zawodowego w jednym lub kilku następujących obszarach:
 • Platformy bezzałogowe;
 • Dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery, wywiad, nadzór i rekonesans (C4ISR);
 • Systemy ochrony sił i żołnierzy;
 • Wojskowa cyberochrona;
 • Technologie laserowe;
 • Części elektroniczne.
Ponadto będą potrzebne ekspertyzy w przypadku zagadnień przekrojowych, takich jak:
 • Strategiczne przewidywanie technologii;
 • Komponenty związane z ITAR w europejskich systemach uzbrojenia;
 • Normy wojskowe i interoperacyjność;
 • Wojskowe aspekty etyczne, prawne i społeczne.

Nabór przez Participant Portal jest bezterminowy, zaleca się jednak możliwie szybką rejestrację w związku ze zbliżającymi się konkursami wymagającymi przydzielenia ekspertów oceniających.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są tutaj.