Aktualności

Trwa nabór projektów w programie Bałtyk Południowy

Konkurs potrwa do 18 grudnia 2018 roku. 
Wnioski można składać m.in. w następujących obszarach tematycznych: rozwój zielonych technologii (działanie 2.2) oraz rozwój usług transportowych (działanie 3.1). 

Więcej >>>

Pakiet szkoleń okołobiznesowych od PPNT

Poznański Park Naukowo-Technologiczny realizujący projekt MERLIN zaprasza naukowców, innowatorów, startupowców oraz przedstawicieli firm, którzy mają produkt lub pomysł oraz którzy wciąż dopracowują swój model biznesowy do uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach o następującej tematyce:

Ponad szkolenia, PPNT zapewnia realną sieć kontaktów, webinaria, meet-upy z potencjalnymi klientami i inwestorami, networking oraz szansę na włączenie w działania sieci Startup Europe i wyjazdy na europejskie eventy.

Algorytm przyznawania środków finansowych dla uczelni - trwają konsultacje projektu rozporządzenia

Resort nauki proponuje, aby oddzielne algorytmy sposobu podziału środków finansowych obowiązywały dla: 1) publicznych uczelni akademickich; 2) publicznych uczelni zawodowych; 3) niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych.

Dodatkowo, od 2020 r. w algorytmie dla publicznych uczelni akademickich uczelnie miałyby zostać wydzielone dwie grupy: grupa tzw. uczelni badawczych, wyłonionych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" oraz pozostałych uczelni. Subwencje dla obydwu grup obliczane byłyby według takiego samego algorytmu, jednak z innymi wagami dla poszczególnych jego składników. 

Algorytm, według którego obliczana byłaby subwencja dla publicznych uczelni akademickich oraz badawczych, miałby uwzględniać tzw. stałą przeniesienia (część dotacji, jaką otrzymuje uczelnia na podstawie wyników z poprzedniego roku) oraz składniki: studencki, kadrowy, umiędzynarodowienia, badawczy, doktorancki, badawczo-rozwojowy i projektowy.*

 

Projekt rozporządzenia

* z naukawpolsce.pap.pl

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Szczecin, 18 września. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego nimi zarządzania. Uczestnictwo bezpłatne. Wymagana rejestracja. Organizator: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Więcej >>>

Seminarium „Otwarta nauka w pigułce"

Szczecin, 17 września. Otwarty dostęp do publikacji naukowych oraz danych badawczych omówiony zostanie m.in. przez pracownika Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnictwo bezpłatne. Wymagana rejestracja. Organizator: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Więcej >>>

Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik MNiSW do ustawy 2.0

MNiSW wydało publikację dotyczącą zmian w zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej. Znalazły się w niej informacje na temat istoty ewaluacji, powodów zmian dotychczasowego, a także ogólnych i szczegółowych zasad nowego systemu ewaluacji.

Pobierz