Aktualności

Publikacja ofert partnerstwa w wybranych konkursach w Horyzoncie 2020

Przypominamy o możliwości publikacji ofert partnerstwa na portalu dotyczącym Horyzontu 2020.
Zespoły badawczo-naukowe zainteresowane opublikowaniem swojej oferty partnerstwa w celu udziału w wybranym konkursie programu Horyzont 2020 prosimy o przesłanie 5-6 zdaniowego opisu kompetencji związanych z tematyką ogłoszenia konkursowego (w języku angielskim) wraz ze wskazaniem wybranego konkursu na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lista wyselekcjonowanych konkursów dla AM znajduje się na stronie CTTM w sekcji 

HORYZONT>>>

Ofert partnerstwa opublikowane zostaną pod wskazanymi konkursami programu Horyzont 2020.  

Przykładowy widok >>>

Horyzont 2020 - Spotkanie informacyjne - SPACE

20 listopada w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny poświęcony konkursom ogłoszonym w Programie Horyzont 2020 w obszarze tematycznym Przestrzeń kosmiczna - SPACE.
Dzień informacyjny jest organizowany w związku z ogłoszeniem kolejnych konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna na lata 2019 – 2020. Budżet ogłoszonych konkursów SPACE tylko na 2019 r. przekracza 121 milionów euro.

Tematy konkursów wybrane dla AM >>>


W wydarzeniu tym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG GROW), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także koordynatorzy i realizatorzy projektów programów ramowych w obszarze SPACE.  Podczas spotkania przedstawiona zostanie tematyka konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna w 2019, a także zasady uczestnictwa, procedura składania i oceny wniosków projektowych w PR H2020.

Ponadto w ramach wydarzenia będą przedstawione dotychczasowe polskie sukcesy w konkursach SPACE oraz możliwości, które oferuje platforma DIAS w zakresie konkursów dotyczących Obserwacji Ziemi.


Więcej informacji na temat wydarzenia, wstępna agenda oraz rejestracja są dostępne na stronie:  https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-h2020-przestrzen-kosmiczna

Akademia Morska w Szczecinie na targach Warsaw Industry Week 2018

W dniach 6-8 listopada 2018 r., Akademia Morska w Szczecinie prezentowała swoją ofertę naukową i wynalazczą podczas targów Warsaw Industry Week w Nadarzynie k/o Warszawy. Na stoisku AM można było zobaczyć dwa wynalazki:

  1. Prototyp detektora nieszczelności zaworów rozruchowych okrętowego silnika spalinowego z Wydziału Mechanicznego oraz
  2. Autonomiczny system pomiarowy Total Free Station z Wydziału Nawigacyjnego.
Dr inz Grzegorz Stepien prezentuje Total Free Station

Dr inż. Grzegorz Stępień prezentuje autonomiczny system pomiarowy Total Free Station

Stoisko AM na WIW 2018

Stoisko AM w Szczecinie podczas Warsaw Industry Week 2018, od lewej: Dorota Chybowska (dyrektor CTTM), dr inż. Grzegorz Stępień (twórca Total Free Station, WN), dr hab. inż. Leszek Chybowski (współtwórca detektora nieszczelności, WM), Daniel Wiaterek (prezes CIAM Sp. z o.o.).


Certyfikat uczestnictwa AM w Warsaw Industry Week 2018 1

TRANSPORT - Komisja Europejska udostępnia materiały z wirtualnego dnia informacyjnego

23 października miała miejsce prezentacja konkursów z obszaru TRANSPORT  w programie Horyzont 2020. Całe wydarzenie można było śledzić online. Dodatkowo, Komisja Europejska opublikowała materiały umożliwiając tym zapoznanie się z konkursami osobom zainteresowanym aplikowaniem o środki w ww. obszarze, które nie mogły wziąć udziału w dniu informacyjnym ani w Brukseli, ani wirtualnie.

Strona z materiałami >>>

Kolejne warsztaty Alfa School dla naukowców zainteresowanych komercjalizacją

Odbedą się w Politechnice Warszawskiej w dn. 13-14 listopada. Wydarzenie oferuje możliwość pozyskania wiedzy z zakresu komercjalizacji projektów B+R i nie tylko. Planowane są zajęcia m.in . z budżetowania, wystąpień publicznych, własności intelektualnej w spółce kapitałowej oraz kształtu umowy inwestycyjnej. Będzie też możliwość spotkania przedstawicieli Funduszy VC.

Wydarzenie skierowane do naukowców. Uczestnictwo jest bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona. Organizator wymaga rejestracji.

Szczegóły>>>

Harmonogram szkoleń CTTM do końca 2018 r.

Wynalazczość usystematyzowana, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz prezentacja ostatnich konkursów na projekty dla branzy morskiej w Horyzoncie 2020 to tematy proponowanych szkoleń.  Szczegóły i rekrutacja przed danym wydarzeniem, o czym pracownicy AM zostaną poinformowani drogą mailową przez dziekanaty i/lub prodziekanów ds. nauki. Zapraszamy do uczestnictwa.

 
Data Dzień tygodnia Tytuł szkolenia Preferowany uczestnik Miejsce Godzina 
25.10.2018  czwartek Ostatnie konkursy dla branży morskiej w programie Horyzont 2020                  pracownicy naukowi WIET    WIET 10:00-11:15
06.11.2018 wtorek Ostatnie konkursy dla branży morskiej w programie Horyzont 2020 pracownicy naukowi WN    Sala Tradycji 11:30-12:45
20.11.2018 wtorek Wynalazczość usystematyzowana pracownicy naukowi AM oraz doktoranci i studenci AM zainteresowani tworzeniem wynalazków    Sala Senatu  8:30-15:30
04.12.2018 wtorek Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Akademii Morskiej w Szczecinie                pracownicy AM zainteresowani realizacją projektów  oraz rozpoczynający po raz pierwszy realizację projektu w AM    sala 28 w  budynku głównym                    10:00-11:30