Aktualności

Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze, nawet do 50 tys. zł w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można dostać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

 • transferu technologii,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,
 • wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
 • jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu),
 • korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,
 • ekoinnowacji i efektywności zasobów,
 • wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
 • opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Nabór wniosków jest ciągły (nabór otwarty) i trwa od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Finansowane jest maksymalnie 50% kosztów usługi.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe: http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu:

http://www.zarr.com.pl/pl/aktualnosci/juz-15-marca-br-rusza-nabor-otwarty-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-realizowanego-przez-zarr-s-a-projektu-dofinansowanie-uslug-doradczych-wspierajacych-innowacje-w-msp-czytaj-wiecej

 
Biuro projektu zaprasza do kontaktu z Doradcą Przedsiębiorcy, który udzieli bezpłatnej konsultacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz wyboru Instytucji Otoczenia Biznesu:
tel. 91 813 64 51                                 
e-mail: innowacje@zarr.com.pl 

Biuro projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 8)
70-205 Szczecin

tel. 91 813 64 51, 91 43 29 302, 91 43 29 332

Program INNOSHIP dla sektora stoczniowego otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOSHIP (Program Operacyjny Inteligenty Rozwój).

Celem programu jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023.

W programie wnioski składają firmy samodzielnie lub w konsorcjum firm.
Nabór trwa od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.

Uczelnie mogą w projektach wystąpić jako podwykonawcy badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa przez uczelnię nie może przekroczyć:

 • 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Więcej >>>

Ogłoszono konkurs z zakresu technologii materiałowych - TECHMATSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 konkurs w Strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Projekty składane w ramach konkursu mają dotyczyć jednego z poniższych obszarów problemowych:
1. Technologie materiałów konstrukcyjnych.
2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.
3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
4. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
5. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wynikiem projektów ma być opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.
Minimalna wartość projektów to 5 mln zł. a maksymalna 30 mln zł.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum naukowe składające się z minimum 3 partnerów (w tym min. 1 jednostka naukowa i minimum  1 firma).

Minimalna wartość projektów to 5 mln zł. maksymalna 30 mln zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF.
Rozpoczęcie naboru:  09 kwietnia 2018 r., koniec; 08 czerwca 2018 r. (godz. 15:00).

Ogłoszenie o konkursie >>> 

Dokumenty konkursowe >>>

CTTM zaprasza na szkolenie - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28, 22 marca (czwartek) w godz.: 10:30-11:30. Szkolenie dotyczy otwartych konkursów, zasad formalnych i finansowych realizacji projektów z POIR. Pracowników AM zainteresowanych uczestnictwem prosimy o informację na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ CTTM W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018

Nowy konkurs PARP - Konkurs na Inwestycje czyli drugi etap Bonu na Innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadza dofinansowanie na II etap prac dla Bonów na Innowacje zrealizowanych przez MŚP we współpracy z jednostką naukową, które zakończyły się sukcesem. Pierwszy nabór w Konkursie na Inwestycje rusza 17 kwietnia i potrwa do 4 stycznia 2019 r. 

Więcej>>>

Konkursy w 2018 r. z programów operacyjnych UE powiązane z działalnością naukowo-badawczą AM

Zapoznaj się z konkursami przewidzianymi na 2018 r. w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Rybactwo i Morze oraz Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego, w których Akademia Morska w Szczecinie może wziąć udział jako lider, partner, (pod)wykonawca lub licencjodawca.

ZESTAWIENIE KONKURSÓW W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2018