Aktualności

TRANSPORT - Komisja Europejska udostępnia materiały z wirtualnego dnia informacyjnego

23 października miała miejsce prezentacja konkursów z obszaru TRANSPORT  w programie Horyzont 2020. Całe wydarzenie można było śledzić online. Dodatkowo, Komisja Europejska opublikowała materiały umożliwiając tym zapoznanie się z konkursami osobom zainteresowanym aplikowaniem o środki w ww. obszarze, które nie mogły wziąć udziału w dniu informacyjnym ani w Brukseli, ani wirtualnie.

Strona z materiałami >>>

Kolejne warsztaty Alfa School dla naukowców zainteresowanych komercjalizacją

Odbedą się w Politechnice Warszawskiej w dn. 13-14 listopada. Wydarzenie oferuje możliwość pozyskania wiedzy z zakresu komercjalizacji projektów B+R i nie tylko. Planowane są zajęcia m.in . z budżetowania, wystąpień publicznych, własności intelektualnej w spółce kapitałowej oraz kształtu umowy inwestycyjnej. Będzie też możliwość spotkania przedstawicieli Funduszy VC.

Wydarzenie skierowane do naukowców. Uczestnictwo jest bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona. Organizator wymaga rejestracji.

Szczegóły>>>

Harmonogram szkoleń CTTM do końca 2018 r.

Wynalazczość usystematyzowana, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz prezentacja ostatnich konkursów na projekty dla branzy morskiej w Horyzoncie 2020 to tematy proponowanych szkoleń.  Szczegóły i rekrutacja przed danym wydarzeniem, o czym pracownicy AM zostaną poinformowani drogą mailową przez dziekanaty i/lub prodziekanów ds. nauki. Zapraszamy do uczestnictwa.

 
Data Dzień tygodnia Tytuł szkolenia Preferowany uczestnik Miejsce Godzina 
25.10.2018  czwartek Ostatnie konkursy dla branży morskiej w programie Horyzont 2020                  pracownicy naukowi WIET    WIET 10:00-11:15
06.11.2018 wtorek Ostatnie konkursy dla branży morskiej w programie Horyzont 2020 pracownicy naukowi WN    Sala Tradycji 11:30-12:45
20.11.2018 wtorek Wynalazczość usystematyzowana pracownicy naukowi AM oraz doktoranci i studenci AM zainteresowani tworzeniem wynalazków    Sala Senatu  8:30-15:30
04.12.2018 wtorek Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Akademii Morskiej w Szczecinie                pracownicy AM zainteresowani realizacją projektów  oraz rozpoczynający po raz pierwszy realizację projektu w AM    sala 28 w  budynku głównym                    10:00-11:30
           

Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego - znany termin w 2019 roku

Już wiosną 09-10 kwietnia 2019 w Lubece (Niemcy) odbędzie się konferencja roczna programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020. 

Co udało się osiągnąć dzięki 300 mln EUR z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, aby uczynić region bardziej innowacyjnym, lepiej dostępnym i bardziej zrównoważonym? Ponad 100 zrealizowanych projektów z udziałem ponad 1000 organizacji z krajów nadbałtyckich potwierdza, że współpraca jest kluczem do otwarcia się na nowe rozwiązania.

W konferencji Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2019 będą uczestniczyć m.in. członkowie Komitetu Monitorującego i ich krajowe podkomitety, partnerzy projektów i platform, koordynatorzy Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Wspólnego Sekretariatu.

Zachęcamy beneficjentów do prezentowania rezultatów ich projektów w trakcie konferencji, a platformy projektowe do podzielenia się doświadczeniami z synchronizacji wyników.

Agenda konferencji będzie dostępna pod koniec 2018 r.

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na seminarium na temat Akcji COST

29 października br. w godz.: 10:30-12:30. Miejsce: Duża Sala Senatu w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego (al. Papieża Jana Pawła II 31). Organizator: Uniwersytet Szczeciński. Seminarium dotyczy Akcji COST umożliwiającej koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych. Program COST finansuje Komisja Europejska. Organizator wymagana wcześniejszej rejestracji na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 26 października godz. 12:00.

Podczas spotkania zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące Akcji COST, warunki przystapienia do programu, wymogi, zasady i praktyczne porady, jak również doświadczenia osób uczestniczących w Akcji COST. 

PROGRAM

Kurs online Writing in the sciences

4 października 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja bezpłatnego kursu online pt. "Writing in the Sciences", którego organizatorem jest Stanford University. Kurs  trwa osiem tygodni.Zapisy prowadzone są na stronie internetowej Stanford University.

Podobnie jak w poprzedniej edycji kurs będzie przeprowadzony w następujących blokach tematycznych:

Tydzień 1 - Wprowadzenie, zasady efektywnego pisania, eliminacja zbędnego materiału.
Tydzień 2 - Zasady efektywnego pisania, czasowniki.
Tydzień 3 - Umiejętność tworzenia lepszych zdań i paragrafów.
Tydzień 4 - Organizacja i usprawnienie procesu pisania.
Tydzień 5 - Pierwotna forma rękopisu.
Tydzień 6 - Recenzje, komentarze, opinie autorskie a proces publikacji.
Tydzień 7 - Problemy w naukowym pisaniu: plagiat, autoplagiat, autorstwo, ghostwriting, powtarzalne badania naukowe.
Tydzień 8 - Jak dokonać recenzji naukowej i  jak komunikować się z odbiorcami

Uniwersytet pobiera opłatę za wydanie certyfikatu ukończenia kursu uczestnikom tym zainteresowanym.