Aktualności

Publikacja ofert partnerstwa w konkursach Programu Horyzont 2020

Zachęcamy do publikacji ofert partnerstwa zespołów naukowo-badawczych AM w wybranych konkursach programu Horyzont na portalu Funding and Tenders. 

Jest to możliwe w 3 prostych krokach:

1. Wyszukaj interesujący konkurs w programie Horyzont 2020.
Konkursy wybrane dla pracowników AM znajdują się na stronie CTTM pod linkiem >>>
wszystkie konkursy programu Horyzont 2020 można znaleźć na portalu Funding and tenders >>>
Jeżeli masz problem z wyszukaniem odpowiedniego konkursu skontaktuj się z : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2. Przygotuj opis doświadczenia/kompetencji  zespołu pod wybrany konkurs obejmujący maksymalnie 500 znaków

3. Prześlij opis zespołu wraz z numerem konkursu na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Długookresowa strategia rozwoju brytyjskiej branży morskiej

Brytyjskie Ministerstwo Transportu opublikowało strategię rozwoju brytyjskiej branży morskiej do roku 2050.

Dokumenty: 

 • Maritime 2050: navigating the future
 • Maritime 2050: navigating the future - executive summary
 • Trade route map
 • Technology and innovation route map
są dostępne na stronie rządu UK.

3-dniowy kurs internetowy z zakresu energii odnawialnej

Do 17 marca przyjmowane są zgłoszenia na bezpłatny kurs internetowy w projekcie MARINET 2 pt. „Test and verification processes from tanks to the sea”. Kurs odbędzie się w dn. 22-24 kwietnia.

Zgłoszenie >>>

Raport Jakiej floty potrzebuje Polska? Scenariusze rozwoju żeglugi morskiej

Eksperci Polityki Insight przy współpracy ze Związkiem Armatorów Polskich przygotowali raport pt. „Jakiej floty potrzebuje Polska? Scenariusze rozwoju żeglugi morskiej”. Wnioski płynące z tej publikacji nie dotyczą wyłącznie branży shippingowej – niemal 75% światowego handlu (pod względem wartości) odbywa się właśnie drogą morską. Kondycja polskiej branży armatorów ma więc bezpośrednie przełożenie na sytuację przedsiębiorców działających w Polsce. Ich zniknięcie z rynku wiązałoby się np. ze wzrostem kosztów przewozu.

Harmonogram szkoleń CTTM dla pracowników AM w semestrze letnim

O rekrutacji pracownicy AM zostaną poinformowani drogą mailową przez dziekanaty i/lub prodziekanów ds. nauki. Zapraszamy do uczestnictwa.
Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania tematów szkoleń leżących w kompetencjach CTTM, które interesują naszych pracowników, a nie są ujętę w harmonogramie. 

 
Data Dzień tygodnia   Tytuł szkolenia Preferowany uczestnik Szczegóły                   Miejsce Godzina  
26.02.2019  Wtorek Komercjalizacja wyników działalności naukowej a ewaluacja uczelni                                   Pracownicy AM
 • Kryteria uzyskania patentu na wynalazek
 • Patent a dyscyplina naukowa i ewaluacja
 • Formy komercjalizacji dla wyników działalności naukowej
 • Artykuły naukowe a ochrona własności intelektualnej    
sala 28                          9:30-11:00                                    
15.03.2019 Piątek  Najciekawsze konkursy na dofinansowanie B+R+I w 2019 r. Pracownicy AM
 • Charakterystyka wybranych konkursów na dofinansowanie
sala 28 9:30-11:00
18.04.2019 Czwartek Bionika, biomimetyka i biomimikra - wynalazczość inspirowana naturą Pracownicy naukowi AM
 • Rozwiązania i inspiracje wynalazcze płynące z natury
 • Ask Nature
           Szkolenie z         
        wykorzystaniem
            komputera


Sala Senatu                9:00-14:00
09.05.2019 Czwartek Kluczowe elementy dobrego wniosku o dofinansowanie Pracownicy AM
 • Tematyka projektu
 • Wykonawcy
 • Budżet
 • Harmonogram realizacji
 • Wskaźniki i trwałość projektu
 • Obsługa administracyjna projektu
sala 28 9:30-11:30
27.05.2019 Poniedziałek Baza Patent Inspiration źródłem danych o stanie techniki – jak z niej korzystać do celów naukowych, publikacyjnych i wynalazczych Pracownicy naukowi AM
 • Wykorzystanie danych zawartych w bazie patentinspiration.com
sala 28 9:30-11:00               
10.06.2019 Poniedziałek Zarządzanie w AM projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych Pracownicy AM zainteresowani realizacją projektów  oraz rozpoczynający po raz pierwszy realizację projektu w AM
 • Procedury AM i działy odpowiedzialne za  realizację projektów
 • Obowiązki zespołów projektowych
 • Zadania realizatorów projektu
sala 28 9:30-11:30

 

Poradnik Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020. Opracowanie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, wydanie II, 2018.

PORADNIK