Aktualności

Światowe Dni Morza w Szczecinie

13-15 czerwca, Łasztownia. Najważniejsze święto morskie Narodów Zjednoczonych. Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem IMO70 Nasze dziedzictwo – Lepsza żegluga dla lepszej przyszłości. 

Podczas wydarzenia zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in. nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w gospodarce morskiej, bezpieczeństwa cyfrowego w żegludze, wyzwań stojących przed nowymi szlakami transportowymi oraz przyszłości morskiego rynku pracy. Są to tematy aktualne w kontekście rozwoju międzynarodowego transportu morskiego oraz odgrywają szczególnie istotne znaczenie także dla Polski. W bieżącym roku przypada również 70. rocznica powstania IMO, co wraz z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie stanowić doskonałą okazję do promocji wizerunku kraju za granicą oraz dodatkowo wpłynie na podniesienie rangi wydarzenia. 

Obchody Światowych Dni Morza 2018 będą trwać trzy dni. W dn. 13 czerwca br. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba w Szczecinie. 
W dn. 14 czerwca br. (czwartek) nastąpi oficjalne otwarcie Światowych Dni Morza 2018 wraz z widowiskiem artystycznym Morska konstelacja w wykonaniu Art Color Ballet – o godz. 10:00 rozpocznie się ceremonia z udziałem ministra Marka Gróbarczyka oraz Kitacka Lima, Sekretarza Generalnego IMO. Następnie zostanie zaprezentowany oficjalny film promujący polską gospodarkę morską pn. „Polska Morska”, zrealizowany na zlecenie MGMiŻŚ. Po ceremonii otwarcia przewidziane jest również wystąpienie Kate D Adamson, światowej sławy futurolog. Następnie odbędzie się sesja plenarna IMO70: Spoglądając w przeszłość / Patrząc w przyszłość oraz panele dyskusyjne Żegluga inteligentna i przyjazna środowiskuBig data i bezpieczeństwo cyfrowe w żegludze oraz Żegluga morska w obliczu nowych szlaków transportowych. O godz. 20:00 zostanie zorganizowany uroczysty obiad wydany przez ministra Marka Gróbarczyka.

W dn. 15 czerwca br. (piątek) odbędzie się ostatni z paneli dyskusyjnych – Przyszłość morskiego rynku pracy, jak również nastąpi oficjalna ceremonia zakończenia wydarzenia, podczas której minister gospodarki morskiej przekaże flagę Światowych Dni Morza państwu-gospodarzowi obchodów w kolejnym roku – Kolumbii. 

Podczas Światowych Dni Morza 2018 będzie mieć również miejsce szereg wydarzeń towarzyszących i atrakcji skierowanych do gości krajowych i zagranicznych oraz mieszkańców Szczecina, w tym festyn morski w dn. 13 czerwca, przypłynięcie okrętów Marynarki Wojennej RP i żaglowca Dar Młodzieży oraz oficjalne pożegnanie Daru Młodzieży wypływającego w dn. 14 czerwca ze Szczecina w rejs dookoła świata. 

Aktualizowany program będzie zamieszczany na stronie internetowej wydarzenia

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Światowych Dni Morza 2018. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzega się, że jedynie osoby, które uprzednio otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą mailową, będą mogły wziąć udział w wydarzeniu.

formularz rejestracyjny dla gości krajowych

registration form in English (for business, NGOs, science and media) 

registration form in English (for VIP guests/official government delegations) 

Wszystkie informacje dotyczące Światowych Dni Morza 2018 znajdują się na stronie internetowej www.worldmaritimedaypoland.org. Oficjalnym hasztagiem wydarzenia jest #PolskaMorska, natomiast w j. angielskim - #MaritimePoland.    

RCIiTT zaprasza na szkolenie z umiędzynaradawiania badań

23 maja w RCIiTT ZUT odbędzie się szkolenie poświęcone finansowaniu działalności naukowej ze środków międzynarodowych. Finanse bywają jedną z głównych barier blokujących rozwój naukowy. Często jedynym rozwiązaniem na brak środków jest umiejętne planowanie kariery naukowej i działalności danej katedry czy zakładu.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce,
  • jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej,
  • jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej i za co odpowiada, co to jest lobbing i jak z niego korzystać itp.),
  • co jest najważniejsze podczas przygotowywania projektów międzynarodowych,
  • z kim najbardziej opłaca się współpracować.
Będą mieli także możliwość:

  • przeanalizować źródła finansowania działalności badawczej i ocenić możliwości ich pozyskania,
  • omówić sposoby programowania publicznych źródeł finansowania,
  • zobaczyć jak realizacja projektu międzynarodowego wpływa na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia),
  • sprawdzić jak mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce.
Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa – kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT, ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych.

Zapisów można dokonywać do 20 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT.

Pytania należy kierować do pani Ewy Witoń-Morgiewicz (tel. 91 449 47 23, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).”

CTTM zaprasza na szkolenie - ochrona i zarządzanie własnością intelektualną

Szkolenie pt. „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 8 czerwca (piątek) w godz.: 10:30-11:30. Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe informacje o formach ochrony powstających wynalazków, wzorów i dóbr intelektualnych, a także procedura obowiązująca w AM w tym zakresie. Pracowników AM zainteresowanych uczestnictwem prosimy o informację na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poszukujemy partnerów do projektu - nowe materiały dla żeglugi śródlądowej

Zespół naukowy Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie zajmujący się materiałami nowej generacji, poszukuje firmy zainteresowanej zastosowaniem tych materiałów dla żeglugi śródlądowej.  Zakłada się aplikowanie oraz realizację projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego z programów INNOship lub TECHMATSTRATEG. Wymagany wkład własny firmy. 

PROPOZYCJA TEMATÓW:

1. Zastosowanie materiałów warstwowych nowej generacji w układzie laminat polimerowo- szklany piana aluminiowo-ceramiczna, laminat polimerowo-szklany do projektu jednostki pływające (np. barki).
2. Modernizacja technologii kadłuba z użyciem pian aluminiowych jako materiału przekładkowego
3. Opracowanie technologii i wykonanie demonstratora kompozytowych materiałów warstwowych na kadłuby o wysokiej trwałości eksploatacyjnej pływających autonomicznych jednostek śródlądowych.

Kontakt:

dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. AM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 91 48 09 930

Dorota Chybowska
CTTM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 91 48 09 480

Warsztaty w RCIiTT z wykorzystania bezpłatnych narzędzi internetowych do zarządzania projektami naukowymi

RCIiTT ZUT zaprasza wszystkich naukowców na warsztaty przybliżające programy do zarządzania projektami i możliwości ich wykorzystania w pracy badawczej, które odbędą się 11 maja 2018 r.

Sprawne zarządzanie pracą zespołu badawczego decyduje o jego efektywności i pomaga w realizacji projektu. Dlatego też serdecznie zapraszamy na warsztaty skierowane do naukowców realizujących projekty naukowe, którzy poszukują praktycznych narzędzi do zarządzania zespołem i zadaniami. Poprowadzi je doświadczona prelegentka p. Barbara Ciach specjalistka ds. współpracy z instytucjami edukacyjnymi w Centrum Nauki EXPERYMENT, pasjonatka nowych technologii, w szczególności platform do współpracy, zarządzania zespołem i projektem.

Forma warsztatów będzie interaktywna dlatego niezbędne jest aby każdy uczestnik przyniósł własny komputer.

Zapisów można dokonywać do 9 maja br. poprzez stronę internetową RCIiTT

CTTM zaprasza na szkolenie - fundusze norweskie

Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 9 maja (środa) w godz.: 10:30-11:30. Szkolenie dotyczy otwartych konkursów, zasad formalnych i finansowych realizacji projektów. Pracowników AM zainteresowanych uczestnictwem prosimy o informację na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ CTTM W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018