Aktualności

Harmonogram szkoleń CTTM dla pracowników AM w semestrze letnim

O rekrutacji pracownicy AM zostaną poinformowani drogą mailową przez dziekanaty i/lub prodziekanów ds. nauki. Zapraszamy do uczestnictwa.
Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania tematów szkoleń leżących w kompetencjach CTTM, które interesują naszych pracowników, a nie są ujętę w harmonogramie. 

 
Data Dzień tygodnia   Tytuł szkolenia Preferowany uczestnik Szczegóły                   Miejsce Godzina  
26.02.2019  Wtorek Komercjalizacja wyników działalności naukowej a ewaluacja uczelni                                   Pracownicy AM
 • Kryteria uzyskania patentu na wynalazek
 • Patent a dyscyplina naukowa i ewaluacja
 • Formy komercjalizacji dla wyników działalności naukowej
 • Artykuły naukowe a ochrona własności intelektualnej    
sala 28                          9:30-11:00                                    
15.03.2019 Piątek  Najciekawsze konkursy na dofinansowanie B+R+I w 2019 r. Pracownicy AM
 • Charakterystyka wybranych konkursów na dofinansowanie
sala 28 9:30-11:00
18.04.2019 Czwartek Bionika, biomimetyka i biomimikra - wynalazczość inspirowana naturą Pracownicy naukowi AM
 • Rozwiązania i inspiracje wynalazcze płynące z natury
 • Ask Nature
           Szkolenie z         
        wykorzystaniem
            komputera


Sala Senatu                9:00-14:00
09.05.2019 Czwartek Kluczowe elementy dobrego wniosku o dofinansowanie Pracownicy AM
 • Tematyka projektu
 • Wykonawcy
 • Budżet
 • Harmonogram realizacji
 • Wskaźniki i trwałość projektu
 • Obsługa administracyjna projektu
sala 28 9:30-11:30
27.05.2019 Poniedziałek Baza Patent Inspiration źródłem danych o stanie techniki – jak z niej korzystać do celów naukowych, publikacyjnych i wynalazczych Pracownicy naukowi AM
 • Wykorzystanie danych zawartych w bazie patentinspiration.com
sala 28 9:30-11:00               
10.06.2019 Poniedziałek Zarządzanie w AM projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych Pracownicy AM zainteresowani realizacją projektów  oraz rozpoczynający po raz pierwszy realizację projektu w AM
 • Procedury AM i działy odpowiedzialne za  realizację projektów
 • Obowiązki zespołów projektowych
 • Zadania realizatorów projektu
sala 28 9:30-11:30

 

Poradnik Aspekty finansowe i prawne w programie Horyzont 2020

Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt w H2020. Opracowanie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, wydanie II, 2018.

PORADNIK

Kurs Akcji COST z pozyskiwania energii z fal morskich i oceanicznych z dofinansowaniem dla młodych naukowców

Akcja COST pn. WECaNet A pan-European Network for Marine Renewable Energy, zaprasza naukowców rozpoczynających karierę i zainteresowanych pozyskiwaniem energii z fal morskich i oceanicznych, do uczestnictwa w kursie, który odbędzie się od 18 do 22 marca w Warnie. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania wyjazdu w wys. 500 EUR. 

 

Wave Energy Training Course

WECANet COST Action (CA17105)

WECANet is pleased to announce that the “1st  WECANet Training Course” on Wave Energy  will be held on the 18th to 22nd March 2019

in Varna, Bulgaria.

Training Course Content

The 1st WECANet Training Course on Wave Energy is planned for 5 days, with six hours of training per day. The Training Course is specifically designed for those relatively new to wave energy and will cover the following topics:

·           Introduction to wave energy

·           Physics of ocean waves

·           Fundamentals of wave energy converters

·           Modelling and representation of the wave climate

·           Hydrodynamics of wave energy converters

·           Frequency-domain modelling of wave energy converters

·           Wave energy converter power-take off systems

·           Wave energy converter control systems

·           Calculating Annual Energy Production

·           Economics of wave energy converters

·           Techno-economic optimisation of wave energy converters

·           Understanding wave energy converter design

·           Wave-to-wire modelling of wave energy converters

·           Design and modelling of wave farms

·           Physical modelling of wave energy converters

·           Advanced modelling of wave energy converters

·           Mooring design for wave energy converters

Training Course tutors

The 1st WECANet Training Course on Wave Energy is pleased to have the following tutors available to provide this course

·           Dr Matt Folley, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland

·           Dr Marco Alves, Wave Energy Centre, Lisbon, Portugal

·           Dr Gregory Payne, University of Strathclyde, Scotland

·           Dr Francesco Ferri, Aalborg University, Denmark

·           Prof. Jens-Peter Kofoed, Aalborg University, Denmark

·           Prof. Valery Penchev, Danube Coastal Research Association, Varna, Bulgaria

Funding Application Details

Applicants are invited to apply for a WECANet Training Course Grant of 500€ towards travel and subsistence cost incurred to attend this course. Early Stage Researchers, PhD students and MSc students in wave energy are eligible to apply for a grant as trainee in order to participate to the WECANet Training Course.

Eligible Trainees are:

·           Trainees from COST Full Members / COST Cooperating Member

·           Trainees from Approved NNC Institutions

·           Trainees from Approved European RTD Organisations.

The criteria for COST Action support can be found on the COST Action Vademecum (http://www.cost.eu/Vademecum). Any costs over 500€ must be covered by the applicant. The Grant will be award after verified attendance at the course. A total of 25 WECANet Training Course Grants are available to support attendance of this Training Course.

Applications for Training Course Grants

Applications can be made to attend the 1st WECANet Training Course and for the Grant on-line at the web address below

https://eSurv.org?s=MNKOMG_7f7bae83

Evaluation and granting of Training Course Grants

The evaluation of WECANet Training Course Grant applications and preselection of Grantees will be performed by the Action’s Training Course Coordinator/Committee on behalf of the Management Committee of the WECANet COST Action, who will be invited to approve a list of preselected Grantees. The selection of applicants is based on the potential value of the course to the applicant and the applicant’s institution. The selection also considers the COST policies on promoting gender balance, enabling Early Career Investigators and broadening geographical inclusiveness.

EVALUATION CRITERIA FOR TRAINING COURSE GRANT APPLICATIONS

WEIGHT

Potential benefits to applicant

40 points

Potential benefits to applicant’s institution

30 points

COST policies: promoting gender balance

10 points

COST policies: Early Career Investigators COST

10 points

COST policies: Broadening geographic inclusiveness (applicant based at ITC country)

10 points

Information on COST policies is available through http://www.cost.eu/Vademecum.

Key Dates

Deadline for applications to be submitted: 18th January 2019

Notification of funding application outcome: 25th January 2019

Training course: 18th – 22nd March 2019

Further Information

Further information or clarifications can be obtained via the following e-mail address:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wave Energy Training Course

WECANet COST Action (CA17105)

 

WECANet is pleased to announce that the “1st  WECANet Training Course” on Wave Energy will be held on the 18th to 22nd March 2019

in Varna, Bulgaria.

 

Training Course Content

The 1st WECANet Training Course on Wave Energy is planned for 5 days, with six hours of training per day. The Training Course is specifically designed for those relatively new to wave energy and will cover the following topics:

·           Introduction to wave energy

·           Physics of ocean waves

·           Fundamentals of wave energy converters

·           Modelling and representation of the wave climate

·           Hydrodynamics of wave energy converters

·           Frequency-domain modelling of wave energy converters

·           Wave energy converter power-take off systems

·           Wave energy converter control systems

·           Calculating Annual Energy Production

·           Economics of wave energy converters

·           Techno-economic optimisation of wave energy converters

·           Understanding wave energy converter design

·           Wave-to-wire modelling of wave energy converters

·           Design and modelling of wave farms

·           Physical modelling of wave energy converters

·           Advanced modelling of wave energy converters

·           Mooring design for wave energy converters

Training Course tutors

The 1st WECANet Training Course on Wave Energy is pleased to have the following tutors available to provide this course

·           Dr Matt Folley, Queen’s University, Belfast, Northern Ireland

·           Dr Marco Alves, Wave Energy Centre, Lisbon, Portugal

·           Dr Gregory Payne, University of Strathclyde, Scotland

·           Dr Francesco Ferri, Aalborg University, Denmark

·           Prof. Jens-Peter Kofoed, Aalborg University, Denmark

·           Prof. Valery Penchev, Danube Coastal Research Association, Varna, Bulgaria

 


 

Funding Application Details

Applicants are invited to apply for a WECANet Training Course Grant of 500€ towards travel and subsistence cost incurred to attend this course. Early Stage Researchers, PhD students and MSc students in wave energy are eligible to apply for a grant as trainee in order to participate to the WECANet Training Course.

Eligible Trainees are:

 

·           Trainees from COST Full Members / COST Cooperating Member

·           Trainees from Approved NNC Institutions

·           Trainees from Approved European RTD Organisations.

The criteria for COST Action support can be found on the COST Action Vademecum (http://www.cost.eu/Vademecum). Any costs over 500€ must be covered by the applicant. The Grant will be award after verified attendance at the course. A total of 25 WECANet Training Course Grants are available to support attendance of this Training Course.

 

Applications for Training Course Grants

Applications can be made to attend the 1st WECANet Training Course and for the Grant on-line at the web address below

 

https://eSurv.org?s=MNKOMG_7f7bae83

 

Evaluation and granting of Training Course Grants

The evaluation of WECANet Training Course Grant applications and preselection of Grantees will be performed by the Action’s Training Course Coordinator/Committee on behalf of the Management Committee of the WECANet COST Action, who will be invited to approve a list of preselected Grantees. The selection of applicants is based on the potential value of the course to the applicant and the applicant’s institution. The selection also considers the COST policies on promoting gender balance, enabling Early Career Investigators and broadening geographical inclusiveness.

 

EVALUATION CRITERIA FOR TRAINING COURSE GRANT APPLICATIONS

WEIGHT

Potential benefits to applicant

40 points

Potential benefits to applicant’s institution

30 points

COST policies: promoting gender balance

10 points

COST policies: Early Career Investigators COST

10 points

COST policies: Broadening geographic inclusiveness (applicant based at ITC country)

10 points

 

Information on COST policies is available through http://www.cost.eu/Vademecum .

 

Key Dates

Deadline for applications to be submitted: 18th January 2019

Notification of funding application outcome: 25th January 2019

Training course: 18th – 22nd March 2019

 

Further Information

Further information or clarifications can be obtained via the following e-mail address:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biznes największym beneficjentem Horyzontu 2020 – raport KPK

Raport polskiego uczestnictwa w Horyzoncie 2020 po 586 zakończonych konkursach pokazuje, że największą pulę pieniędzy zdobył biznes (blisko 105 mln euro). W porównaniu z poprzednim badaniem uczelnie znacząco zwiększyły swoje zaangażowanie.
Poprawiła się liczba ekspertów oceniających z Polski – jest to blisko tysiąc osób (w tym 39 z zachodniopomorskiego).

Więcej >>>

Nowy konkurs dla branży morskiej w programie MarTERA

Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego programu ERA-NET Cofund MarTERA.
W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
Instytucja pośrednicząca w naborze wniosków: NCBR.


Spotkanie brokerskie w ramach programu zaplanowane jest na13 lutego 2019 i odbędzie się w Norwegii w Lysaker.
Otwarto już możliwość rejestracji udziału w spotkaniu Więcej o spotkaniu >>>


Więcej informacji o naborze na stronie NCBIR >>>
Strona programu MarTERA>>>

Harmonogram konkursów na 2019 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Zgodnie z planem konkursów w PO IR na 2019 r. można spodziewać się następujących konkursów:

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków:

 • publikacja ogłoszenia o konkursie 18 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 20 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 28 listopada 2019 r.
Konkurs podzielony na rundy co 3 miesiące.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 zł.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny. 


3.2.1 Badania na rynek

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków:
 • publikacja ogłoszenia o konkursie 20 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 25 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 8 maja 2019 r.

W ramach konkursu finansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Zgodnie z dokumentacją konkursową przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 mln zł.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny.

Konkurs dla MSP.

4.1.4 Projekty aplikacyjne

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór wniosków:

 • publikacja ogłoszenia o konkursie 1 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 4 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 30 kwietnia 2019 r.

W ramach konkursu finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.


1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór wniosków:
 • publikacja ogłoszenia o konkursie 28 lutego 2019 r. i 14 sierpnia 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 1 kwietnia 2019 r. i 16 września 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 1 lipca 2019 r. i 16 grudnia 2019 r.
Nabór podzielony na rundy.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Konkurs dla MSP, dla dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów firm.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny. Poziom dofinansowania zależny od typu beneficjenta i typu prowadzonych badań.

HARMONOGRAM POIR NA 2019