Aktualności

Szczecin_Up - ruszyła pierwsza edycja programu mentoringowego dla startupów

miasto szczecinMiasto Szczecin realizując ideę metropolii opartej na nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce rozpoczyna nowy projekt - program mentoringowy dla startupów Szczecin_Up!
​Celem nadrzędnym programu jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw ​na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wspieranie rozwoju oraz promocji najlepszych startupów oferujących innowacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym potencjale komercyjnym.Szczecin UP2
Program składa się z dwóch etapów:

Etap 1


Zakłada ocenę dokonywaną przez Organizatora programu formularzy zgłoszeniowych wypełnionych na stronie internetowej programu i wybór nie więcej niż 20 startupów, które zostaną zakwalifikowane do etapu 2 programu.
Zarazem wszyscy zgłoszeni do programu skorzystają z organizowanych spotkań otwartych, będą informowani o przebiegu programu, a także inicjatywach realizowanych przez partnerów Szczecin_Up!

Etap 2 


​​Zakłada indywidualny mentoring, doradztwo oraz udział w dedykowanych szkoleniach i warsztatach (etap właściwy).

Terminy

Nabór zgłoszeń: ​21 lutego - 4 marca

Wyniki naboru do Etapu 2: ​8 marca
Kick-off meeting (pierwsze spotkanie mentorów z mentorowanymi): 14 marca
Cykl szkoleń: kwiecień – wrzesień
Pitch camp: sierpień
Wydarzenia otwarte: kwiecień – grudzień
Podsumowanie programu: październik

Przewodnik po nowym systemie szkolnictwa wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało podręcznik przybliżający system po wejściu w życie ustawy 2.0 tj.:

 • ustrój uczelni i sprawy organizacyjne,
 • sprawy pracownicze,
 • procedury awansu naukowego,
 • szkoły doktorskie i sprawy doktorantów,
 • sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie,
 • prowadzenie studiów i innych form kształcenia,
 • finansowanie uczelni i
 • nadzór nad uczelniami.
Więcej>>>

CTTM zatrudni specjalistę

logo CTTM kwadratlogo am kolor kwadrat


Akademia Morska w Szczecinie
Centrum Transferu Technologii Morskich
poszukuje:
specjalisty ds. projektów i zarządzania wynikami działalności naukowej

Poszukiwana przez nas osoba powinna być samodzielna, zaangażowana i przewidująca. Oczekujemy doświadczenia w realizacji różnych przedsięwzięć, które wymagały analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy i kontaktów międzyludzkich.


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
 • aktywne poszukiwanie ciekawych rozwiązań technicznych i pomysłów badawczych wśród pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie;
 • pomoc przy tworzeniu strategii rozwoju i komercjalizacji tych rozwiązań, w tym: poszukiwanie możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych (środki Unii Europejskiej, programy międzynarodowe, środki z sektora prywatnego etc.), ochrona własności intelektualnej;
 • wspieranie pracowników AM w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i późniejszej realizacji projektów;
 • wspieranie budowania konsorcjów projektowych i zespołów eksperckich (zarówno naukowo-badawczych jak i nauka-biznes);
 • promowanie wyników działalności naukowej AM;
 • prowadzenie szkoleń i działalności informacyjnej w obszarze działalności CTTM;
 • realizacja zadań administracyjnych przypisanych Centrum Transferu Technologii Morskich zgodnie z wewnętrznymi zasadami uczelni.

Wymagania obligatoryjne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów z funduszy zewnętrznych;
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku obejmującym zbliżone zagadnienia;
 • predyspozycje do prowadzenia szkoleń i wystąpień publicznych;
 • znajomość pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym;
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • chęć zdobywania wiedzy, w tym również poza miejscem zatrudnienia.
Pozostałe:

 • motywacja, nastawienie na realizację celów;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • chęć zdobywania wiedzy, w tym również poza miejscem zatrudnienia.
Atuty:

 • znajomość innych języków obcych;
 • znajomość zagadnień związanych z uczelnią i jej funkcjonowaniem;
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem centrów transferu technologii;
 • wiedza na temat ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej.
Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat;
 • szkolenia oraz wyjazdy, krajowe i zagraniczne;
 • możliwość rozwoju i zdobywania nowych kompetencji i doświadczenia;
 • pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:

Skan podpisanego CV ze zdjęciem o objętości maksymalnie 2 stron A4 prosimy przesyłać elektronicznie do dnia 11 marca 2019 r. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prosimy określić w cv wysokość oczekiwanego wynagrodzenia.W dokumencie prosimy zawrzeć formułę dotyczącą ochrony danych osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Morską w Szczecinie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Morską w Szczecinie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, iż administratorem danych jest AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 1-2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

CTTM zaprasza na szkolenie

Już 26 lutego (wtorek) odbędzie się pierwsze w tym roku szkolenie dla pracowników AM pt. KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ A EWALUACJA UCZELNI, podczas którego omówione zostaną m.in. nastepujące zagadnienia:

 • formy komercjalizacji wyników działalności naukowej;
 • wynalazki, oprogramowanie, know-how – kto jest właścicielem czego;
 • kiedy można otrzymać patent;
 • skutki braku ochrony własności intelektualnej w przypadku publikowania wyników działalności naukowej;
 • współwłasność wynalazków z innym podmiotem a wpływ na komercjalizację i ewaluację jednostki;
 • poziom gotowości technologicznej wynalazku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Miejsce szkolenia: sala 28 na Wałach Chrobrego

Godziny: 9:30-11:00

ZAPRASZAMY

Asystent Innowacji - co to takiego ?


NCBR przygotowało aplikację online, dla osób zainteresowanych realizacją innowacyjnych projektów, dzięki której można zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy wpisuje się on w założenia konkursów prowadzonych i dofinansowywanych przez NCBR w ramach PO IR.
Więcej >>>

Nowy konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

NCBR ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 na projekty aplikacyjne, czyli na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Nabór trwa do 30 kwietnia br.
Liderem projektu może być zarówno firma, jak i jednostka naukowa. Efekty realizacji projektu muszą być wdrożone w działalności gospodarczej.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Więcej >>>