Aktualności

KE poszukuje ekspertów z dziedziny obronności

Europejska Agencja Obrony (EDA) tworzy bazę danych niezależnych ekspertów, niezbędnych w związku z działaniami przygotowawczymi w zakresie badań nad obronnością do następujących zadań:

 • Monitorowanie realizacji działań;
 • Recenzje, kontrole i audyty dotyczące etyki.
EDA poszukuje ekspertów o wysokim poziomie wiedzy i wojskowego doświadczenia zawodowego w jednym lub kilku następujących obszarach:
 • Platformy bezzałogowe;
 • Dowodzenie, kontrola, komunikacja, komputery, wywiad, nadzór i rekonesans (C4ISR);
 • Systemy ochrony sił i żołnierzy;
 • Wojskowa cyberochrona;
 • Technologie laserowe;
 • Części elektroniczne.
Ponadto będą potrzebne ekspertyzy w przypadku zagadnień przekrojowych, takich jak:
 • Strategiczne przewidywanie technologii;
 • Komponenty związane z ITAR w europejskich systemach uzbrojenia;
 • Normy wojskowe i interoperacyjność;
 • Wojskowe aspekty etyczne, prawne i społeczne.

Nabór przez Participant Portal jest bezterminowy, zaleca się jednak możliwie szybką rejestrację w związku ze zbliżającymi się konkursami wymagającymi przydzielenia ekspertów oceniających.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są tutaj.

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie przemysł stoczniowy

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór na kandydatów na ekspertów oceniających projekty w ramach RPO WZP w dziedzinie PRZEMYSŁ STOCZNIOWY.
Nabór trwa od 2 do 13 lipca br.

Dokumentacja konkursowa

Raport EUIPO dotyczący naruszania praw własności intelektualnej w UE

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował sprawozdanie dotyczące naruszania praw własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że każdego roku w całej UE straty z powodu podrabiania produktów w 13 sektorach gospodarki wynoszą 60 mld euro. W ciągu ostatnich 5 lat EUIPO śledziło koszty ekonomiczne podrabiania produktów w sektorach uznanych za podatne na naruszenia praw własności intelektualnej. 

Łączne straty równoważne są 116 euro na obywatela UE rocznie. Ponieważ legalni producenci produkują mniej niż produkowaliby w przypadku braku zjawiska podrabiania produktów, zatrudniają oni  mniej pracowników. Przekłada się to na utratę 434 000 miejsc pracy w poniżej 13 wymienionych sektorach: kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i walizki, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, środki farmaceutyczne, pestycydy, smartfony, baterie i opony.

W sprawozdaniu szacuje się, że w związku z obecnością podrabiania produktów, 13 sektorów traci w Polsce 11,8% sprzedaży bezpośredniej rocznie.

Jest to równowartość około 2,7 miliarda EUR (11,4 mld PLN) lub 72 EUR (301 PLN) na jednego mieszkańca Polski rocznie.

Treść sprawozdania

The workshop of the BSR EnviSuM project on the impacts from SECA

We are pleased to invite you to the Workshop:

 „Impacts from SECA in Baltic Sea ports – The effects of present and future air emissions from ships"

which will take place on September 19th at Port of Gdynia Authority, in Gdynia.


The workshop is part of the BSR EnviSuM project.


The target group are producers and vendors of maritime equipment and services, ship-owners, authorities, researchers and maritime organisations who are interested in emissions from ships.

The main questions that will be presented and discussed during the workshops, which focus on the impact of SECA on seaports, e.g. the Tri-City in Gdansk, Gdynia and Sopot are:

- What are the air emissions from ships calling Baltic Sea ports?
- How are ship-emissions measured, modeled and calculated?
- What are the present and future effects of air emissions in the Baltic Sea?
- How has SECA affected the Tri-City?

The working language of the Seminary will be English.

Workshop admission is free of charge and we very much hope that you are interested to participate.
For registration to the workshop, please fill in and submit the ONLINE FORM

Time and Venue September 19th, 2018, 9:00-16.00 at the Port of Gdynia Authority, Rotterdamska 9, Gdynia.
Attachments:
AGENDA
Driving Directions

Dobre praktyki funduszy BRIdge Alfa

Opracowanie przedstawia 13 dobrych praktyk, które zostały zidentyfikowane wśród funduszy VC uczestniczących w programie pilotażowym BRIdge Alfa, wdrażanym w latach 2013–2015 przez NCBR. Program ten miał na celu przetestowanie specjalnego instrumentu inwestycyjnego służącego wsparciu procesów komercjalizacji projektów B + R i inwestycjom kapitałowym dokonywanym na wczesnych etapach rozwoju (faza seed/start-up). Łącznie w okresie tym powstało 10 funduszy VC dokapitalizowanych w znacznym stopniu ze środków publicznych. Wsparcie publiczne przekazywane było także 46 spółkom, w które inwestowały fundusze. Uruchomiony program, choć miał charakter rozpoznawczy i ograniczoną skalę, stworzył stosunkowo obszerny zbiór działań dających elementarną podstawę do wskazania zachowań, które mogą być najbardziej pożądane z punktu widzenia realizacji zarówno celów programu, jak i korzyści pozostałych interesariuszy.


Pobierz>>>

Konkurs PUM i CIAM Sp. z o.o. przyznający grant 100 tys. zł na prace przedwdrożeniowe

Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Celem przyznanego grantu jest rozwój technologii,  które będą możliwe do skomercjalizowania poprzez przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych. Uczestnikami Konkursu, w którym można pozyskać grant w wys. 100 tys. zł mogą być pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, zespoły badawcze Akademii Morskiej w Szczecinie i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzające podjąć prace badawcze. 

Aby otrzymać grant należy przystąpić do konkursu, który trwa od 28 maja do 11 czerwca godz.: 10:00.

Przyznane środki w ramach grantu obejmować będą łącznie:
 1. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;
 2. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.
Zakupy aparatury nie mogą przekroczyć 15.000 zł brutto. Termin realizacji prac przedwdrożeniowych musi zakończyć się 30 listopada 2018 r.

Elementem procesu aplikowania jest 5-minutowa prezentacja typu pitch przed Radą Inwestycyjną, którą zaplanowano na 15 czerwca.

Strona konkursu