Aktualności

Asystent Innowacji - co to takiego ?


NCBR przygotowało aplikację online, dla osób zainteresowanych realizacją innowacyjnych projektów, dzięki której można zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy wpisuje się on w założenia konkursów prowadzonych i dofinansowywanych przez NCBR w ramach PO IR.
Więcej >>>

Nowy konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

NCBR ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 na projekty aplikacyjne, czyli na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Nabór trwa do 30 kwietnia br.
Liderem projektu może być zarówno firma, jak i jednostka naukowa. Efekty realizacji projektu muszą być wdrożone w działalności gospodarczej.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Więcej >>>

Publikacja ofert partnerstwa w konkursach Programu Horyzont 2020

Zachęcamy do publikacji ofert partnerstwa zespołów naukowo-badawczych AM w wybranych konkursach programu Horyzont na portalu Funding and Tenders. 

Jest to możliwe w 3 prostych krokach:

1. Wyszukaj interesujący konkurs w programie Horyzont 2020.
Konkursy wybrane dla pracowników AM znajdują się na stronie CTTM pod linkiem >>>
wszystkie konkursy programu Horyzont 2020 można znaleźć na portalu Funding and tenders >>>
Jeżeli masz problem z wyszukaniem odpowiedniego konkursu skontaktuj się z : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2. Przygotuj opis doświadczenia/kompetencji  zespołu pod wybrany konkurs obejmujący maksymalnie 500 znaków

3. Prześlij opis zespołu wraz z numerem konkursu na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Długookresowa strategia rozwoju brytyjskiej branży morskiej

Brytyjskie Ministerstwo Transportu opublikowało strategię rozwoju brytyjskiej branży morskiej do roku 2050.

Dokumenty: 

  • Maritime 2050: navigating the future
  • Maritime 2050: navigating the future - executive summary
  • Trade route map
  • Technology and innovation route map
są dostępne na stronie rządu UK.

3-dniowy kurs internetowy z zakresu energii odnawialnej

Do 17 marca przyjmowane są zgłoszenia na bezpłatny kurs internetowy w projekcie MARINET 2 pt. „Test and verification processes from tanks to the sea”. Kurs odbędzie się w dn. 22-24 kwietnia.

Zgłoszenie >>>

Raport Jakiej floty potrzebuje Polska? Scenariusze rozwoju żeglugi morskiej

Eksperci Polityki Insight przy współpracy ze Związkiem Armatorów Polskich przygotowali raport pt. „Jakiej floty potrzebuje Polska? Scenariusze rozwoju żeglugi morskiej”. Wnioski płynące z tej publikacji nie dotyczą wyłącznie branży shippingowej – niemal 75% światowego handlu (pod względem wartości) odbywa się właśnie drogą morską. Kondycja polskiej branży armatorów ma więc bezpośrednie przełożenie na sytuację przedsiębiorców działających w Polsce. Ich zniknięcie z rynku wiązałoby się np. ze wzrostem kosztów przewozu.