Aktualności

Kurs online Writing in the sciences

4 października 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja bezpłatnego kursu online pt. "Writing in the Sciences", którego organizatorem jest Stanford University. Kurs  trwa osiem tygodni.Zapisy prowadzone są na stronie internetowej Stanford University.

Podobnie jak w poprzedniej edycji kurs będzie przeprowadzony w następujących blokach tematycznych:

Tydzień 1 - Wprowadzenie, zasady efektywnego pisania, eliminacja zbędnego materiału.
Tydzień 2 - Zasady efektywnego pisania, czasowniki.
Tydzień 3 - Umiejętność tworzenia lepszych zdań i paragrafów.
Tydzień 4 - Organizacja i usprawnienie procesu pisania.
Tydzień 5 - Pierwotna forma rękopisu.
Tydzień 6 - Recenzje, komentarze, opinie autorskie a proces publikacji.
Tydzień 7 - Problemy w naukowym pisaniu: plagiat, autoplagiat, autorstwo, ghostwriting, powtarzalne badania naukowe.
Tydzień 8 - Jak dokonać recenzji naukowej i  jak komunikować się z odbiorcami

Uniwersytet pobiera opłatę za wydanie certyfikatu ukończenia kursu uczestnikom tym zainteresowanym. 

RCIiTT ZUT zaprasza na szkolenie z planowania kariery naukowej

Szczecin, 17 października. Kariera naukowa wiąże się z podejmowaniem nowych wyzwań i strategicznym planowaniem kolejnych kroków w procesie rozwoju naukowego. Podejmowanie świadomych decyzji, stawianie celów i ich realizacja już na początku kariery pozwoli w rezultacie dążyć do doskonałości naukowej. Tym, co decyduje o rozwoju są kroki, jakie stawiamy każdego dnia, dlatego podczas szkolenia omówione zostaną zasady planowania i wyznaczania celów.

W otaczającym gąszczu możliwości stypendialnych oraz wielu źródeł finansujących badania czasami ciężko się odnaleźć, a korzystanie z odpowiednich mechanizmów może pomóc w rozwoju naszej kariery. W trakcie szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedź na pytania: Czym jest kariera naukowa? Czy program Horyzont 2020 jest szansą na mobilność naukową? Jaki sens ma planowanie kariery? Prowadzący podpowiedzą, w jaki sposób budować swój wizerunek naukowy, aby dać sobie szanse na rozwój oraz z jakich narzędzi skorzystać, aby w pełni rozwinąć skrzydła.

Szkolenie kierowane jest do studentów i absolwentów planujących rozpocząć karierę zawodową w nauce, doktorantów oraz młodych naukowców z woj. zachodniopomorskiego. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z p. Agatą Judzińską-Kłodawską, tel. 91 449 41 53, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Trwa nabór projektów w programie Bałtyk Południowy

Konkurs potrwa do 18 grudnia 2018 roku. 
Wnioski można składać m.in. w następujących obszarach tematycznych: rozwój zielonych technologii (działanie 2.2) oraz rozwój usług transportowych (działanie 3.1). 

Więcej >>>

Pakiet szkoleń okołobiznesowych od PPNT

Poznański Park Naukowo-Technologiczny realizujący projekt MERLIN zaprasza naukowców, innowatorów, startupowców oraz przedstawicieli firm, którzy mają produkt lub pomysł oraz którzy wciąż dopracowują swój model biznesowy do uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach o następującej tematyce:

Ponad szkolenia, PPNT zapewnia realną sieć kontaktów, webinaria, meet-upy z potencjalnymi klientami i inwestorami, networking oraz szansę na włączenie w działania sieci Startup Europe i wyjazdy na europejskie eventy.

Algorytm przyznawania środków finansowych dla uczelni - trwają konsultacje projektu rozporządzenia

Resort nauki proponuje, aby oddzielne algorytmy sposobu podziału środków finansowych obowiązywały dla: 1) publicznych uczelni akademickich; 2) publicznych uczelni zawodowych; 3) niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych.

Dodatkowo, od 2020 r. w algorytmie dla publicznych uczelni akademickich uczelnie miałyby zostać wydzielone dwie grupy: grupa tzw. uczelni badawczych, wyłonionych w ramach programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" oraz pozostałych uczelni. Subwencje dla obydwu grup obliczane byłyby według takiego samego algorytmu, jednak z innymi wagami dla poszczególnych jego składników. 

Algorytm, według którego obliczana byłaby subwencja dla publicznych uczelni akademickich oraz badawczych, miałby uwzględniać tzw. stałą przeniesienia (część dotacji, jaką otrzymuje uczelnia na podstawie wyników z poprzedniego roku) oraz składniki: studencki, kadrowy, umiędzynarodowienia, badawczy, doktorancki, badawczo-rozwojowy i projektowy.*

 

Projekt rozporządzenia

* z naukawpolsce.pap.pl

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Szczecin, 18 września. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego nimi zarządzania. Uczestnictwo bezpłatne. Wymagana rejestracja. Organizator: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Więcej >>>