Aktualności

Szkolenie - "Granty w pigułce, czyli skok na kasę"

Granty w pigułce, czyli skok na kasę! - spotkanie informacyjne w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

17 czerwca br. mija termin składania wniosków w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17, które zawsze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Aby mogli Państwo przygotować jak najlepsze wnioski zaprosiliśmy do Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przedstawiciela NCN, który 29 maja 2019 r. opowie m.in. o najczęściej popełnianych błędach przez wnioskodawców i co najważniejsze jak ich unikać oraz o samej procedurze oceny wniosków.

Poza tym zostaną przedstawione również inne mechanizmy finansowania w tym konkursów międzynarodowych, jak Horyzont 2020 czy Interreg.

Rejestracja trwa do 26 maja br., ilość miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji na stronie:
https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/granty-w-pigulce-czyli-skok-na-kase-spotkanie-informacyjne-i-warsztaty-dla-wnioskodawcow-i-nie-tylko

Konkurs RPO WZP na "duże projekty" badawczo-rozwojowe

Ogłoszono konkurs w RPO WZ na tzw. duże projekty B+R w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór będzie trwać w rundach od 3 czerwca do 29 listopada.

Konkurs przeznaczony jest dla MSP i dużych firm oraz partnerstw naukowo-przemysłowych (co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem jest przedsiębiorstwo).
Konkurs na projekty przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w ich działalności gospodarczej.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 9 mln zł jeśli projekt zakłada koszty wdrożenia (maks. 5 mln zł na B+R).
Uczelnie mogą otrzymać do 100% jeśli projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Więcej >>>

INNOship - ogłoszenie konkursu w programie dla branży stoczniowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15 kwietnia 2019 r. ogłosiło konkurs dla branży stoczniowej w programie sektorowym INNOship. Po raz pierwszy jest możliwość utworzenia konsorcjum naukowo-przemysłowego.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i potrwa od 17 kwietnia do 16 września 2019 r. 

NCBR przyznaje środki na B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). 

W konkursie udział wziąć mogą zarówno MŚP jak i duże przedsiebiorstwa z regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie poza Mazowieckiem).

Ogłoszenie konkursowe>>>

Małe bony - konkurs w RPO WZ ogłoszony

pomorze zachodnieUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla MŚP i dużych firm na zakup od uczelni usługi B+R związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

Nabór wniosków potrwa do końca roku w rundach:

  • I runda: od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 1 lipca 2019 r.:
  • II runda: od dnia 2 lipca 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
  • III runda: od dnia 3 września 2019 r. do dnia 4 listopada 2019 r
  • IV runda: IV runda: od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.:
Wyniki dla poszczególnych rund:

  • I runda – październik 2019 r.
  • II runda – grudzień 2019 r.
  • III runda – luty 2020 r.
  • IV runda – kwiecień 2020 r.
Maksymalna wysokość dofinansowania na jeden bon wynosi 200 tys. zł. Firma może uzykać do 85% dofinansowania.

Treść ogłoszenia >>>

Ustawa o żegludze śródlądowej z podpisem prezydenta

Akt ma wpłynąć na podniesienie poziomu polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Ustawa implementuje dwie dyrektywy unijne: z 14 września 2016 oraz 18 kwietnia 2018 r.

Tekst ustawy>>>

Horyzont Europa 2021-2027 będzie miał budżet 100 mld euro

Następca Horyzontu 2020 – Horyzont Europa, wystartuje już 1 stycznia 2021 r. z budżetem 100 mld euro przeznaczonym na badania naukowe i innowacje w UE. Komisja Europejska rozpoczyna przygotowanie wdrożenia programu Horyzont Europa, aby przed 1 stycznia 2021 r. opublikować pierwsze projekty programów pracy określające zakres tematyczny oczekiwanych projektów.

Dalsze informacje>>>