Aktualności

Nowy konkurs dla branży morskiej w programie MarTERA

Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego programu ERA-NET Cofund MarTERA.
W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
Instytucja pośrednicząca w naborze wniosków: NCBR.


Spotkanie brokerskie w ramach programu zaplanowane jest na13 lutego 2019 i odbędzie się w Norwegii w Lysaker.
Otwarto już możliwość rejestracji udziału w spotkaniu Więcej o spotkaniu >>>


Więcej informacji o naborze na stronie NCBIR >>>
Strona programu MarTERA>>>

Harmonogram konkursów na 2019 w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

Zgodnie z planem konkursów w PO IR na 2019 r. można spodziewać się następujących konkursów:

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków:

 • publikacja ogłoszenia o konkursie 18 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 20 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 28 listopada 2019 r.
Konkurs podzielony na rundy co 3 miesiące.

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi zleconej jednostce naukowej w ramach poddziałania 2.3.2 (komponent inwestycyjny).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 zł.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny. 


3.2.1 Badania na rynek

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków:
 • publikacja ogłoszenia o konkursie 20 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 25 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 8 maja 2019 r.

W ramach konkursu finansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Zgodnie z dokumentacją konkursową przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 mln zł.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny.

Konkurs dla MSP.

4.1.4 Projekty aplikacyjne

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór wniosków:

 • publikacja ogłoszenia o konkursie 1 lutego 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 4 marca 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 30 kwietnia 2019 r.

W ramach konkursu finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.


1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Instytucja organizująca konkurs: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór wniosków:
 • publikacja ogłoszenia o konkursie 28 lutego 2019 r. i 14 sierpnia 2019 r.
 • otwarcie naboru wniosków 1 kwietnia 2019 r. i 16 września 2019 r.
 • zamknięcie naboru wniosków 1 lipca 2019 r. i 16 grudnia 2019 r.
Nabór podzielony na rundy.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Konkurs dla MSP, dla dużych przedsiębiorstw lub konsorcjów firm.

Od przedsiębiorstw wymagany jest wkład własny. Poziom dofinansowania zależny od typu beneficjenta i typu prowadzonych badań.

HARMONOGRAM POIR NA 2019

Harmonogram konkursów na 2019 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego

Dostępny jest już harmonogram konkursów zaplanowanych na rok 2019 w Regionalnym Programie Operacyjnym WZP. Konkurs na tzw. małe bony na innowacje (dofinansowanie do 100 tys. zł na zakup od uczelni usług B+R przez firmy) w poddziałaniu 1.1. RPO zapowiedziany jest na maj 2019 i trwać będzie do końca roku, w rundach co 2 miesiące. Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw planowany jest w czerwcu 2019 r. i potrwa do końca listopada, w rundach co 3 miesiące.

HARMONOGRAM

Akcja COST pn. WECANet zaprasza do aplikowania na krótkoterminowe wyjazdy naukowe

Do 3 grudnia 2018 r. Akcja programu COST pt. „WECANet - A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”), w której uczestniczy Akademia Morska w Szczecinie, prowadzi pierwszy nabór na krótkoterminowe wyjazdy naukowe (ang. STSM short-term scientific missions) mające związek z tematyką grup roboczych tejże Akcji czyli:

1. Grupa Robocza 1 Numerical hydrodynamic modelling for WECs, WEC arrays/farms and wave energy resources (accuracy, uncertainty, coupling, applicability, usability);
2. Grupa Robocza 2 Experimental hydrodynamic modelling and testing of WECs, WEC arrays/farms, PTO systems, and field data (accuracy, uncertainty, testing facility suitability, measurement techniques);
3. Grupa Robocza 3 Technology of WECs and WEC arrays: The activities of WECANet aim to reduce costs and risks of wave energy technologies, and to contribute to the advancement of the sector;
4. Grupa Robocza 4 Impacts and economics of wave energy and how they affect decision- and policy-making: The activities of WECANet aim to reduce uncertainties when deciding on wave energy investments, and to contribute to increasing confidence of potential investors.

WECANet proponuje dwa typy STMS
:

1. Od 91 do 180 dni kalendarzowych dla osób na początku kariery zawodowej rozumianych jako osoby z doktoratem posiadające nie więcej niz 8 lat doświadczenia liczone od uzyskania stopnia (oryg.: post-doctoral, with no more than 8 years of experience following the award of their PhD).
2. Od 5 do 90 dni kalendarzowych dla pozostałych aplikujących.

WECAnet refunduje koszty pobytu według następujących zasad:

1. maksymalnie 160 EUR/doba za zakwaterowanie i wyżywienie w zależności od kraju wizyty;
2. grant w wysokości 3500 EUR na wyjazd dla osoby na początku kariery (ang. Early Career Investigator), a 2500 EUR dla pozostałych aplikujących;
3. zwrot kosztów podróży w limitach ustalonych przez Akcję.

Procedura aplikowania:

Aby wziąć udział w STMS Akcji WECANet należy do 3 grudnia br. na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. przesłać następujące dokumenty:

1. List popierający z instytucji macierzystej pobierz wzór
2. Podpisaną umowę z instytucją przyjmującą pobierz wzór
3. CV kandydata.
4. Plan pracy.

Należy również uzupełnić formularz online dostepny TUTAJ

Wyjazd obowiązkowo do kraju będącego członkiem Akcji WECANet (lista krajów) oraz innego niż kraj kandydata.

Pozostałe dokumenty:

Host approval STSM report-template WECANet

STSM_WECANet-Application-Form

Call1-2018-STSM WECANet

Publikacja ofert partnerstwa w wybranych konkursach w Horyzoncie 2020

Przypominamy o możliwości publikacji ofert partnerstwa na portalu dotyczącym Horyzontu 2020.
Zespoły badawczo-naukowe zainteresowane opublikowaniem swojej oferty partnerstwa w celu udziału w wybranym konkursie programu Horyzont 2020 prosimy o przesłanie 5-6 zdaniowego opisu kompetencji związanych z tematyką ogłoszenia konkursowego (w języku angielskim) wraz ze wskazaniem wybranego konkursu na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lista wyselekcjonowanych konkursów dla AM znajduje się na stronie CTTM w sekcji 

HORYZONT>>>

Ofert partnerstwa opublikowane zostaną pod wskazanymi konkursami programu Horyzont 2020.  

Przykładowy widok >>>

Horyzont 2020 - Spotkanie informacyjne - SPACE

20 listopada w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny poświęcony konkursom ogłoszonym w Programie Horyzont 2020 w obszarze tematycznym Przestrzeń kosmiczna - SPACE.
Dzień informacyjny jest organizowany w związku z ogłoszeniem kolejnych konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna na lata 2019 – 2020. Budżet ogłoszonych konkursów SPACE tylko na 2019 r. przekracza 121 milionów euro.

Tematy konkursów wybrane dla AM >>>


W wydarzeniu tym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG GROW), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także koordynatorzy i realizatorzy projektów programów ramowych w obszarze SPACE.  Podczas spotkania przedstawiona zostanie tematyka konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna w 2019, a także zasady uczestnictwa, procedura składania i oceny wniosków projektowych w PR H2020.

Ponadto w ramach wydarzenia będą przedstawione dotychczasowe polskie sukcesy w konkursach SPACE oraz możliwości, które oferuje platforma DIAS w zakresie konkursów dotyczących Obserwacji Ziemi.


Więcej informacji na temat wydarzenia, wstępna agenda oraz rejestracja są dostępne na stronie:  https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-h2020-przestrzen-kosmiczna