Harmonogram szkoleń CTTM dla pracowników AM w semestrze letnim

O rekrutacji pracownicy AM zostaną poinformowani drogą mailową przez dziekanaty i/lub prodziekanów ds. nauki. Zapraszamy do uczestnictwa.
Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania tematów szkoleń leżących w kompetencjach CTTM, które interesują naszych pracowników, a nie są ujętę w harmonogramie. 

 
Data Dzień tygodnia   Tytuł szkolenia Preferowany uczestnik Szczegóły                   Miejsce Godzina  
26.02.2019  Wtorek Komercjalizacja wyników działalności naukowej a ewaluacja uczelni                                   Pracownicy AM
 • Kryteria uzyskania patentu na wynalazek
 • Patent a dyscyplina naukowa i ewaluacja
 • Formy komercjalizacji dla wyników działalności naukowej
 • Artykuły naukowe a ochrona własności intelektualnej    
sala 28                          9:30-11:00                                    
15.03.2019 Piątek  Najciekawsze konkursy na dofinansowanie B+R+I w 2019 r. Pracownicy AM
 • Charakterystyka wybranych konkursów na dofinansowanie
sala 28 9:30-11:00
18.04.2019 Czwartek Bionika, biomimetyka i biomimikra - wynalazczość inspirowana naturą Pracownicy naukowi AM
 • Rozwiązania i inspiracje wynalazcze płynące z natury
 • Ask Nature
           Szkolenie z         
        wykorzystaniem
            komputera


Sala Senatu                9:00-14:00
09.05.2019 Czwartek Kluczowe elementy dobrego wniosku o dofinansowanie Pracownicy AM
 • Tematyka projektu
 • Wykonawcy
 • Budżet
 • Harmonogram realizacji
 • Wskaźniki i trwałość projektu
 • Obsługa administracyjna projektu
sala 28 9:30-11:30
27.05.2019 Poniedziałek Baza Patent Inspiration źródłem danych o stanie techniki – jak z niej korzystać do celów naukowych, publikacyjnych i wynalazczych Pracownicy naukowi AM
 • Wykorzystanie danych zawartych w bazie patentinspiration.com
sala 28 9:30-11:00               
10.06.2019 Poniedziałek Zarządzanie w AM projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych Pracownicy AM zainteresowani realizacją projektów  oraz rozpoczynający po raz pierwszy realizację projektu w AM
 • Procedury AM i działy odpowiedzialne za  realizację projektów
 • Obowiązki zespołów projektowych
 • Zadania realizatorów projektu
sala 28 9:30-11:30