Nowy konkurs dla branży morskiej w programie MarTERA

Do 29 marca 2019 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego programu ERA-NET Cofund MarTERA.
W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii morskich.
Instytucja pośrednicząca w naborze wniosków: NCBR.


Spotkanie brokerskie w ramach programu zaplanowane jest na13 lutego 2019 i odbędzie się w Norwegii w Lysaker.
Otwarto już możliwość rejestracji udziału w spotkaniu Więcej o spotkaniu >>>


Więcej informacji o naborze na stronie NCBIR >>>
Strona programu MarTERA>>>