Dzień informacyjny nt. obszaru transport w Horyzoncie 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje dzień informacyjny konkursów 2015 w obszarze transportu drogowego wyzwania Inteligentny, Zielony i Zintegrowany Transport w Programie HORYZONT 2020.

 

Dzień informacyjny jest organizowany w związku z planowanym na grudzień br. ogłoszeniem drugiej rundy konkursów w obszarze transportu. Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie tematyka konkursów w obszarze  Inteligentny, Zielony i Zintegrowany Transport, ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego i obszarów komplementarnych (mobilność miejska, logistyka, Inicjatywa Zielonych Pojazdów i inne)

Przedstawione zostaną również zasady uczestnictwa, aspekty prawne i finansowe, oraz możliwości udziału w SME Instrument oraz Fast Track to Innovation dla MŚP branży transportowej.

Więcej