Design thinking

Design thinking to metodyka rozwiązywania złożonych problemów (ang. wicked problems), która koncentruje się na potrzebach użytkownika końcowego (odbiorcy produktu lub usługi) i bazuje na iteracyjnym eksperymentowaniu i testowaniu hipotez w multidyscyplinarnym zespole. Design thinking według różnych koncepcji składa się z kilku zasadniczych kroków (elementów w procesie realizacji), które w zależności od koncepcji metodyki mogą się nieco różnić. W literaturze spotyka się zwykle 3-7 etapów procesu design thinking. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę http://dt-szczecin.eu/metodyka