TANGO 4

W III kwartale 2019 r. w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN oraz NCBiR zostanie ogłoszony konkurs, którego celem jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych. Nabór i ocena wniosków prowadzone będą w trybie ciągłym z podziałem na rundy, do 30 czerwca 2020 r. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.