Masz pomysł na projekt?

W projekcie B+R możesz wziąć udział na dwa sposoby: jako jego lider lub członek konsorcjum (partner). Zakres zadań i obowiązków związanych z przygotowanim projektu różni się w zależności od pełnionej roli.
Jeśli masz pomysł na projekt B+R i chcesz być jego liderem, powinnaś/powinieneś najpierw zbadać innowacyjność konceptu korzystając z ogólnodostępnych baz patentowych, baz publikacji i (z)realizowanych projektów. Sprawdzisz w ten sposób czy ktoś już zajmował się podobnym zagadnieniem, jakie są szanse na pozyskanie dofinansowania w określonym programie oraz jakie jednostki i osoby zajmują się danym zagadnieniem w UE. 


Pomysł na projekt schemat 

Nie zwlekaj z pomysłem!

Pokój 24, tel. wew. 818 lub 696 

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 w sprawie zasad postępowania dotyczących projektów europejskich wraz ze wzorem karty obiegowej oraz ZARZĄDZENIE NR 22/2017 w sprawie zmian do zarządzenia nr 13/2016, są dostępne do pobrania przez pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie z poziomu uczelni.