Usługi B+R Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu

logo wiet


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu wykonuje analizy, eskpertyzy, zalecenia oraz badania naukowe na zlecenie sektora prywatnego zgodnie z posiadanymi kompetencjami w obszarach:


 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne w transporcie.
 • Współczesne przedsiębiorstwo portowe i żeglugowe.
 • Rynki frachtowe.
 • Międzynarodowy rynek transportowy.
 • Polityka portowa i żeglugowa Polski i Unii Europejskiej.
 • Finansowanie funkcjonowania i rozwoju portów morskich.
 • Wartość dodana w gospodarce morskiej.
 • Rynki usług portowych.
 • Przemiany rynku usług portowych.
 • Polityka transportowa
 • Polityka morska
 • Logistyka morska
 • System europejski żeglugi morskiej bliskiego zasięgu
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa transportu samochodowego na europejskim rynku usług transportowych.
 • Ekonomika transportu.
 • Międzynarodowe rynki transportowe.
 • Ekonomika portów morskich.
 • Tendencje na rynkach żeglugowych. Procesy produkcyjne
 • Formy i metody finansowania MŚP w gospodarce rynkowej
 • Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionu
 • Metody i formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zastosowanie modeli matematycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Metody komputerowe w dydaktyce matematyki szkoły wyższej,
 • Zastosowanie metod ekonometrycznych w modelowaniu wybranych zjawisk w gospodarce
 • morskiej,
 • Zarządzanie łańcuchem transportowym lądowo-morskim w ramach transportu intermodalnego
 • Zarządzanie strategiczne w gospodarce morskiej
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
 • Zarządzanie działalnością eksploatacyjną w portach morskich
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw transportowych
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Zarządzanie grupą kapitałową
 • Organizacja procesów transportowych
 • Transport samochodowy
 • Transport kolejowy
 • Transport lotniczy
 • Transport morski
 • Transport wodny śródlądowy
 • Optymalizacja transportu morsko - rzecznego
 • Porty morskie i rzeczne
 • Żegluga bliskiego zasięgu
 • Systemy transportowe w UE
 • Polityka transportowa UE
 • Polityka morska UE
 • Infrastruktura transportu
 • Logistyka
 • Ochrona środowiska, Zarządzanie ochroną środowiska
 • Modelowanie procesów transportowych
 • Systemy informacyjne w transporcie
 • Bezpieczeństwo transportu, bezpieczeństwo żeglugi
 • Zarządzanie kryzysowe, polityka bezpieczeństwa, ochrona portów morskich i statków
 • Bezpieczeństwo portów morskich
 • Zarządzanie grupami kapitałowymi
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Ceny transferowe jako narzędzie zarządzania grypą kapitałową
 • Procesy zarządzania projektami
 • Logistyka,
 • Spedycja,
 • Technologia transportu,
 • Infrastruktura transportu,
 • Środki transportowe,
 • Efektywność przedsięwzięć innowacyjnych,
 • Innowacje w transporcie międzynarodowym, kolejowym, portach i przystaniach morskich oraz
 • w transporcie intermodalnym,
 • Konkurencyjność polskich portów morskich,
 • Optymalizacja lądowo-morskich łańcuchów transportowych,
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w systemach informatycznych zarządzania oraz logistyce,
 • Metody sztucznej inteligencji w logistyce,
 • Inteligentne systemy transportowe,
 • Logistyka miejska,
 • Zarządzanie danymi i wiedzą
 • Problemy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Telematyka w transporcie i logistyce,
 • Modelowanie procesów produkcyjnych,
 • Optymalizacja procesów wytwórczych,
 • Systemy wspomagania decyzji,
 • Projektowanie modeli danych dla wyspecjalizowanych systemów ekspertowych.