Usługi B+R Wydziału Nawigacyjnego

logo nawigacyjny 002

Wydział Nawigacyjny wykonuje analizy, eskpertyzy, zalecenia oraz badania naukowe na zlecenie sektora prywatnego. Tematyka prac badawczych prowadzonych na Wydziale Nawigacyjnym:

 
 1. Bezpieczeństwo żeglugi:
  -    inżynieria ruchu morskiego,
  -    nawigacja pilotażowa, 
  -    bezpieczeństwo manewrowania statku,
  -    systemy nadzoru i regulacji ruchu statków (VTS),
  -    nowoczesne systemy informacyjne w nawigacji morskiej,
  -    metody nawigacji porównawczej,
  -    metody sztucznej inteligencji w nawigacji morskiej,
  -    wspomaganie procesów decyzyjnych w sterowaniu ruchem statków morskich,
  -    optymalizacja tras statku - planowanie podróży,
  -    bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych.
 1. Bezpieczeństwo statku
  -    numeryczne modelowanie właściwości morskich wybranych typów statków.
  -    metodyka formalnej oceny bezpieczeństwa statecznościowego statku,
  -    modele symulacyjne procesu ewakuacji ze statku,
  -    wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych statku oraz warunków pogodowych na jego bezpieczeństwo podczas operacji balastowych na morzu.
 1. Doskonalenie metod nawigacji w żegludze śródlądowej
  -    rzeczne systemy informacyjne (RIS).
 1. Systemy informacji przestrzennej.
 1. Teledetekcja.
 1. Analiza obrazów cyfrowych.
 1. Bezpieczeństwo i ochrona statku i obiektu portowego.
 1. Eksploatacja rybacka wybranych rejonów Morza Bałtyckiego.