Laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji

Wyposażenie Laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji umożliwia symulację i kontrolę parametrów pracy układu chłodniczego oraz sprawdzenie działania poszczególnych jego elementów. Stanowiska laboratoryjne pozwalają na wykonywanie czynności obsługowych instalacji chłodniczych między innymi: napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym, uzupełnianie oleju, uruchamianie sprężarki chłodniczej oraz jej zatrzymanie, dokonywanie nastaw automatyki chłodniczej.

Laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji posiada następujące stanowiska:

  • stanowisko do badań automatyki chłodniczej;
  • stanowisko do badań centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła;
  • stanowisko dydaktyczne do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego;
  • chłodnię.
Kontakt: 91 48 09 482/372.Laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji

Stanowisko do badań automatyki chłodniczej

Stanowisko do badań centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Stanowisko dydaktyczne do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego