Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających

logo wzp poziomelogo ue poziom 700px

2 stycznia 2019 r. rozpoczęła się realizacja 3-letniego projektu, w wyniku którego powstanie nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza w obszarze gospodarki morskiej. Inwestycja polega na stworzeniu infrastruktury badawczej – Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (CEOP) w Szczecinie - oraz zwiększeniu działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu określonych, jako inteligentne specjalizacje (wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe oraz multimodalny transport i logistyka, wywodzące się z regionalnej specjalizacji – działalność morska i logistyka).

Źródło współfinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej. 

Wartość inwestycji: 29 421 939,95 PLN.