Centrum Badań Okrętowych Systemów Energetycznych

logo wzp poziomelogo ue poziom 700px

15 listopada 2018 r. Akademia Morska w Szczecinie złożyła wniosek o dofinansowanie utworzenia Centrum Badań Okrętowych Systemów Energetycznych przeznaczonych dla jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej. Budowany ośrodek umożliwi praktyczne testowanie potencjalnych układów napędowych barek, pchaczy czy innych silników zasilanych paliwem gazowym wykorzystywanych w żegludze (nie wyłączając również siłowni lądowych). 

Źródło współfinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej. 

Wartość inwestycji: 10 376 151,16 PLN.