Mała ustawa o innowacyjności zatwierdzona przez Senat

Zgodnie z nowymi przepisami naukowiec pracujący na uczelni publicznej, jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych, będzie musiał powiadomić o tym swoją uczelnię w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie (...)


Komercjalizacja wyników badań - historie sukcesu

Publikacja prezentuje historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek naukowych. Została przygotowana i wydana przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Pośród opisanych (...)


Zostań ekspertem

Zostań ekspertem oceniającym wnioski w RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin do 15 listopada. Zakres tematyczny: • Efektywność energetyczna, • Termomodernizacja, • Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej), • Rozwój (...)


Znajdź swoje miejsce w Programie Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 oferuje możliwości aplikowania o środki na badania naukowe i prace rozwojowe w kilkuset tematach. Na początku roku 2017 upływa termin składania wniosków w kilku ciekawych obszarach, takich jak: efektywność energetyczna w transporcie, "porty przyszłości", innowacyjne (...)