Trwa nabór w konkursach dedykowanych transportowi wodnemu

Trwają nabory w kilku konkursach programu Horyzont 2020 poświęconych transportowi. Większość konkursów ma strukturę dwuetapową, nabór do 1 etapu kończy się 26 stycznia 2017 r. Dla transportu wodnego przeznaczone są 2 tematy konkursowe: MG-2.1-2017 Innovations for (...)


Oferta współpracy w programie Bałtyk Południowy

Patent and Valorization Agency Mecklenburg Western Pomerania (PVA-MV AG), Rostock poszukuje partnerów zainteresowanych przystąpieniem do projektu w ramach kolejnego naboru programu Bałtyk Południowy 2014-2020. Tytuł projektu: BANUR - South Baltic balanced nutrient recovery,  w (...)


Dzień informacyjny programu Interreg w Szczecinie

26 października, w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dla programów: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Interreg Europa. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, ilość miejsc jest ograniczona. Program spotkania Karta zgłoszeniowa Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy (...)


Sejm uchwalił małą ustawę o innowacyjności

Firmy będą mogły korzystać z większych ulg na działalność B+R, naukowcy więcej zyskają z komercjalizacji swoich wynalazków, a uczelnie muszą przeznaczać środki finansowe na komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych (2% dotacji przyznanej jednostkom naukowym na utrzymanie (...)