Otwarto nowy konkurs w programie BONUS-185

Otwarty właśnie został konkurs w programie BONUS 185.Rejestracja wstępnych wniosków trwa do 9 października.Termin na złożenie pełnej aplikacji upływa 9 listopada.Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę (...)


ICT Proposers’ Day 2017 – dofinansowanie wyjazdu do Budapesztu

W dniach 9-10 listopada 2017 r. Komisja Europejska organizuje w Budapeszcie największe spotkanie informacyjno- brokerskie w obszarze ICT dla Programu Horyzont 2020 – ICT Proposers’ Day 2017. Podczas tego spotkania ogłoszone zostaną tematy konkursów związanych z ICT na lata 2018-2020.ICT (...)


Informacje o trzecim naborze Interreg Region Morza Bałtyckiego

W Programie Region Morza Bałtyckiego uruchomiony zostanie jesienią tego roku trzeci nabór wniosków we wszystkich trzech obszarach tematycznych: potencjał dla innowacji, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony transport i ich poddziałaniach.Szczególny nacisk zostanie (...)