KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) ogłosiło III edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową, magisterską i doktorską. (...)


POSZUKIWANI TRENERZY (transfer technologii)

Od września 2010 r. Akademia Morska w Szczecinie uruchamia nowy projekt pt. „B plus R - Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę” realizowany w ramach PO KL działanie 4.2. Termin zakończenia realizacji projektu: 30.10.2011. (...)


Akademia Morska w Szczecinie zapłaci studentom

  Studenci Akademii otrzymają wysokie wynagrodzenia za staże odbywane u potencjalnych pracodawców. Za cały trzymiesięczny staż 5700 zł brutto! Staże zostaną sfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...)


Asystent ds. rozliczeń finansowych

Akademia Morska w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko Asystent ds. rozliczeń finansowych  Rozpoczęcie pracy:sierpień-październik 2010 r. (rozpoczęcie realizacji projektu w trakcie negocjacji). Okres realizacji projektu: 2 lata. (...)