Ważne zmiany w wyjazdach studentów

Od roku akademickiego 2010/11 o wyjazd w ramach programu Erasmus (zarówno na studia jak i na praktyki) mogą się ubiegać wszyscy studenci Akademii Morskiej niezależnie od obywatelstwa. Dotyczy to również studentów spoza Unii Europejskiej. (...)


Poszukujemy pracowników

Centrum Transferu Technologii Morskich poszukuje pracowników na stanowiska: rzecznik  patentowy specjalista ds. komercjalizacji wyników prac naukowych Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo w załączonym pliku PDF (...)


Powołanie Centrum Transferu Technologii Morskich

Zgodnie z uchwałą Senatu AM nr 13/2010 z dnia 27.10.2010 r., w dniu 1 grudnia 2010 r. na podstawie zarządzenia nr 33/2010 Rektora AM z dnia 29.10.2010 r. zostało powołane Centrum Transferu Technologii Morskich przy Akademii Morskiej w Szczecinie jako jednostka ogólnouczelniana. (...)