Dzień informacyjny programu Interreg w Szczecinie

26 października, w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dla programów: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i Interreg Europa. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, ilość miejsc jest ograniczona. Program spotkania Karta zgłoszeniowa Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy (...)


Sejm uchwalił małą ustawę o innowacyjności

Firmy będą mogły korzystać z większych ulg na działalność B+R, naukowcy więcej zyskają z komercjalizacji swoich wynalazków, a uczelnie muszą przeznaczać środki finansowe na komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych (2% dotacji przyznanej jednostkom naukowym na utrzymanie (...)


Postała Biała Księga Innowacji

Dokument powstał w oparciu o szereg konsultacji społecznych. Realizacja wybranych postulatów z Księgi ma przyczynić się do zwiększenia nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 roku oraz stworzenia w ciągu najbliższych 7 lat 1500 start-upów. Księga rozpoznaje i kataloguje bariery, (...)


Szkolenie z zarządzanie dorobkiem naukowym

12 października 2016 Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców i doktorantów na szkolenie pt. Efektywne zarządzanie rozwojem naukowym, które odbędzie się w godz. 9:00-15:00 w siedzibie RCIiTT w Szczecinie, ul. Jagiellońska (...)