Harmonogram konkursów na projekty B+R w RPO WZ na 2017

W 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego planuje tylko 2 konkursy dot. współpracy firm z jednostkami naukowymi w priorytecie 1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”: - Typ 1 Małe projekty (...)