Znajdź swoje miejsce w Programie Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 oferuje możliwości aplikowania o środki na badania naukowe i prace rozwojowe w kilkuset tematach. Na początku roku 2017 upływa termin składania wniosków w kilku ciekawych obszarach, takich jak: efektywność energetyczna w transporcie, "porty przyszłości", innowacyjne (...)


Trwa nabór w konkursach dedykowanych transportowi wodnemu

Trwają nabory w kilku konkursach programu Horyzont 2020 poświęconych transportowi. Większość konkursów ma strukturę dwuetapową, nabór do 1 etapu kończy się 26 stycznia 2017 r. Dla transportu wodnego przeznaczone są 2 tematy konkursowe: MG-2.1-2017 Innovations for (...)


Oferta współpracy w programie Bałtyk Południowy

Patent and Valorization Agency Mecklenburg Western Pomerania (PVA-MV AG), Rostock poszukuje partnerów zainteresowanych przystąpieniem do projektu w ramach kolejnego naboru programu Bałtyk Południowy 2014-2020. Tytuł projektu: BANUR - South Baltic balanced nutrient recovery,  w (...)