Już za miesiąc pierwszy konkurs RPO WZ 2014-2020 na projekty B+R

Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej zostanie ogłoszony 15 grudnia. Zamknięcie naboru 16 marca 2017. Beneficjenci to mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; partnerstwa przedsiębiorstw; partnerstwa naukowo-przemysłowe, (...)


Mała ustawa o innowacyjności zatwierdzona przez Senat

Zgodnie z nowymi przepisami naukowiec pracujący na uczelni publicznej, jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych, będzie musiał powiadomić o tym swoją uczelnię w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia automatycznie (...)


Komercjalizacja wyników badań - historie sukcesu

Publikacja prezentuje historie sukcesu w zakresie komercjalizacji prowadzonych przez polskie ośrodki innowacji i spółki celowe jednostek naukowych. Została przygotowana i wydana przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Pośród opisanych (...)


Zostań ekspertem

Zostań ekspertem oceniającym wnioski w RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin do 15 listopada. Zakres tematyczny: • Efektywność energetyczna, • Termomodernizacja, • Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej), • Rozwój (...)