Harmonogram konkursów na projekty B+R w RPO WZ na 2017

W 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego planuje tylko 2 konkursy dot. współpracy firm z jednostkami naukowymi w priorytecie 1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”: - Typ 1 Małe projekty (...)


Harmonogram konkursów NCBR w ramach PO IR na 2017

W roku 2017 NCBiR przeprowadzi następujące konkursy: „Szybka ścieżka” – dwa konkursy, ogłoszenie pierwszego 1 lutego 2017. „Demonstrator” – brak konkursu w 2017. „Badania na rynek” – dwa konkursy, ogłoszenie pierwszego 8 lutego. „Projekty (...)