Informacje o trzecim naborze Interreg Region Morza Bałtyckiego

W Programie Region Morza Bałtyckiego uruchomiony zostanie jesienią tego roku trzeci nabór wniosków we wszystkich trzech obszarach tematycznych: potencjał dla innowacji, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony transport i ich poddziałaniach.Szczególny nacisk zostanie (...)


Wyniki European Innovation Scoreboard 2017

Mimo kolejnego okresu pozyskiwania największych funduszy pomocowych spośród uprawnionych do tego krajów UE, Polska jest umiarkowanym innowatorem (6. miejsce od końca). Szwecja wciąż liderem, innowacyjność najszybciej rozwija się na Litwie i Malcie, w Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. (...)