AKTUALNOŚCI

INNOship - ogłoszenie konkursu w programie dla branży stoczniowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15 kwietnia 2019 r. ogłosiło konkurs dla branży stoczniowej w programie sektorowym INNOship. Po raz pierwszy jest możliwość utworzenia konsorcjum naukowo-przemysłowego.Nabór

czytaj więcej...

Małe bony - konkurs w RPO WZ ogłoszony

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla MŚP i dużych firm na zakup od uczelni usługi B+R związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi,

czytaj więcej...

Ustawa o żegludze śródlądowej z podpisem prezydenta

Akt ma wpłynąć na podniesienie poziomu polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Ustawa

czytaj więcej...

Horyzont Europa 2021-2027 będzie miał budżet 100 mld euro

Następca Horyzontu 2020 – Horyzont Europa, wystartuje już 1 stycznia 2021 r. z budżetem 100 mld euro przeznaczonym na badania naukowe i innowacje w UE. Komisja Europejska rozpoczyna przygotowanie

czytaj więcej...

Zachodniopomorskie Targi Pracy 2019

Prawie 120 pracodawców, ponad 2000 ofert pracy, praktyk, płatnych stażów. A to wszystko w jednym miejscu i czasie. W środę 27 marca w hali Netto Arena w Szczecinie odbędzie się XV edycja

czytaj więcej...

M.ERA-NET - konkurs na projekty dot. nowoczesnych materiałów

W programie M.ERA-NET otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii materiałowych (od 1 do 8 TRL). Do 18 czerwca wnioski (w 1 fazie wstępnej) składać mogą międzynarodowe konsorcja,

czytaj więcej...