Gospodarka morska w Polsce w latach 2015-2016 - raport GUS

Integralne części gospodarki morskiej to: działalność portów morskich, rybołówstwo, przemysł stoczniowy, eksploatacja zasobów wszechoceanu, turystyka i rekreacja oraz administracja, szkolnictwo i nauka oraz ratownictwo morskie. Publikacja Gospodarka morska w Polsce (...)


Harmonogram naborów na 2018 w RPO WZ 2014-2020

„Bony na innowacje” (1.1 typ 1) jesienią 2018, zaś konkurs na „Projekty B+R” z uczelnią w roli podwykonawcy (1.1 typ 2) właśnie ruszył i nabór potrwa do 2 marca 2018. Więcej edycji poddziałania 1.1 RPO w 2018r. nie będzie. Więcej >>> (...)


Ogłoszono konkurs na projekty B+R w RPO WZ 2014-2020

Nabór wniosków potrwa od 2 stycznia do 2 marca 2018r. Dofinansowanie na realizację projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. W projekcie dopuszczalne jest partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których (...)


Nowe konkursy w Horyzoncie 2020 – nabór do 31 stycznia 2018

Trwa nabór w kolejnych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze transport. Są to konkursy 2-etapowe, gdzie termin składania wniosków (uproszczonych – 1 etap) upływa 31 stycznia. Tematy konkursów: reakcje na wypadki morskie, czynnik ludzki w bezpieczeństwie transportu, autonomiczny (...)


INNOship - nowy program sektorowy NCBR dla stoczni

Pierwszy konkurs ruszy 8 marca 2018 z naborem od 30 kwietnia do 30 czerwca 2018r. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw. Konkurs dla MŚP i dużych firm. W projektach dopuszczalne jest podwykonawstwo badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wyłącznie przez uczelnie, (...)