12 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie działań bilateralnych pomiędzy polskimi i norweskimi jednostkami, by w efekcie tej współpracy zaplanowały one wspólne propozycje wniosków do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych i/albo wymieniły doświadczenia w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

Więcej>>>