Europejska Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzi nabór na ekspertów oceniających wnioski i inicjatywy w zakresie polityki morskiej oraz rybołówstwa.
Więcej >>>