SZKOLENIE PT.: EKSPERT KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: EKSPERT Komisji Europejskiej – zobacz jakie to proste. Szkolenie odbędzie się 10 grudnia 2009 r. o godz. 9.00 w siedzibie Politechniki Koszalińskiej w sali 109-1D przy ulicy Śniadeckich 2.

 

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal − Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką. Tematykę przedstawią: mgr Maria Pelc – Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Politechnika Koszalińska oraz dr inż. Jacek Katzer – Ekspert Komisji Europejskiej, pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Inicjatywa Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE skierowana jest do osób, które otwarte są na współpracę naukową w zespołach z różnych krajów oraz chciałyby zdobyć doświadczenie w ocenianiu wniosków o dofinansowanie składanych do Komisji Europejskiej.

Warto być ekspertem bowiem uczestniczenie w ocenie projektów daje szansę szerokiego spojrzenia na sposoby przygotowania wniosków, porównania wniosku „dobrego” przejrzystego i czytelnego z wnioskiem „złym” chaotycznym, w którym poszczególne części są przemieszane i trudno zrozumieć „co autor miał na myśli”, nawet jeśli proponowane są w nim badania bardzo ciekawe i dobre. Udział w zespole oceniającym daje możliwość poznania specjalistów z innych krajów pracujących w interesującej nas dziedzinie oraz z urzędnikami Komisji Europejskiej. Praca eksperta daje możliwość zdobycia doświadczenia, które można następnie wykorzystać w pisaniu wniosków własnych, a także możliwość otrzymania wynagrodzenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapewniamy materiały oraz poczęstunek. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w terminie do 08.12.2009 r. Szkolenie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Bliższe informacje i zapisy: Ludmiła Kawczyńska (094)3478-626, Andrzej Markiewicz (094)3478-616; Maria Pelc (094)3478-617, Mirosława Pilewska-Markiewicz (094)3478-627, Agnieszka Wojcieszonek (094)3478-617; fax: (094)346037; http://www.7PR.tu.koszalin.pl

PROGRAM szkolenia
„Ekspert Komisji Europejskiej – zobacz jakie to proste”

Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Subregion Koszalin, Politechnika Koszalińska
Tematyka: mgr Maria Pelc, specjalista ds. współpracy zagranicznej
Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Subregion Koszalin, Politechnika Koszalińska
dr inż. Jacek Katzer, Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych,
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Koszalińska

10. 12. 2009 r.
Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, sala 109-1D
8.45 – 9.00
Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15
Wprowadzenie
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
9.15 – 10.15
Jak zostać ekspertem w 7.PR?
- zasady;
- korzyści;
- zgłoszenie;
- przebieg ewaluacji.

mgr Maria Pelc
Punkt Kontaktowy PR UE
10.15 – 10.30 Przerwa kawowa
10.30 – 11.30 Ekspert Komisji Europejskiej w praktyce - doświadczenia
z oceny wniosków
Ewaluacja wniosków na przykładzie Operational Programme „Research and Development for Innovation” w Republice Czeskiej

dr inż. Jacek Katzer
ekspert KE
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PK
11.30 – 12.00 Pytania i zakończenie spotkania