Horyzont 2020 - Spotkanie informacyjne - SPACE

20 listopada w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny poświęcony konkursom ogłoszonym w Programie Horyzont 2020 w obszarze tematycznym Przestrzeń kosmiczna - SPACE.
Dzień informacyjny jest organizowany w związku z ogłoszeniem kolejnych konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna na lata 2019 – 2020. Budżet ogłoszonych konkursów SPACE tylko na 2019 r. przekracza 121 milionów euro.

Tematy konkursów wybrane dla AM >>>


W wydarzeniu tym wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG GROW), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także koordynatorzy i realizatorzy projektów programów ramowych w obszarze SPACE.  Podczas spotkania przedstawiona zostanie tematyka konkursów w obszarze Przestrzeń kosmiczna w 2019, a także zasady uczestnictwa, procedura składania i oceny wniosków projektowych w PR H2020.

Ponadto w ramach wydarzenia będą przedstawione dotychczasowe polskie sukcesy w konkursach SPACE oraz możliwości, które oferuje platforma DIAS w zakresie konkursów dotyczących Obserwacji Ziemi.


Więcej informacji na temat wydarzenia, wstępna agenda oraz rejestracja są dostępne na stronie:  https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-h2020-przestrzen-kosmiczna