Harmonogram szkoleń CTTM do końca 2018 r.

Wynalazczość usystematyzowana, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz prezentacja ostatnich konkursów na projekty dla branzy morskiej w Horyzoncie 2020 to tematy proponowanych szkoleń.  Szczegóły i rekrutacja przed danym wydarzeniem, o czym pracownicy AM zostaną poinformowani drogą mailową przez dziekanaty i/lub prodziekanów ds. nauki. Zapraszamy do uczestnictwa.

 
Data Dzień tygodnia Tytuł szkolenia Preferowany uczestnik Miejsce Godzina 
25.10.2018  czwartek Ostatnie konkursy dla branży morskiej w programie Horyzont 2020                  pracownicy naukowi WIET    WIET 10:00-11:15
06.11.2018 wtorek Ostatnie konkursy dla branży morskiej w programie Horyzont 2020 pracownicy naukowi WN    Sala Tradycji 11:30-12:45
20.11.2018 wtorek Wynalazczość usystematyzowana pracownicy naukowi AM oraz doktoranci i studenci AM zainteresowani tworzeniem wynalazków    Sala Senatu  8:30-15:30
04.12.2018 wtorek Zarządzanie projektami międzynarodowymi w Akademii Morskiej w Szczecinie                pracownicy AM zainteresowani realizacją projektów  oraz rozpoczynający po raz pierwszy realizację projektu w AM    sala 28 w  budynku głównym                    10:00-11:30