Konkurs potrwa do 18 grudnia 2018 roku.
Wnioski można składać m.in. w następujących obszarach tematycznych: rozwój zielonych technologii (działanie 2.2) oraz rozwój usług transportowych (działanie 3.1).

Więcej >>>