Program INNOSHIP dla sektora stoczniowego otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOSHIP (Program Operacyjny Inteligenty Rozwój).

Celem programu jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023.

W programie wnioski składają firmy samodzielnie lub w konsorcjum firm.
Nabór trwa od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.

Uczelnie mogą w projektach wystąpić jako podwykonawcy badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa przez uczelnię nie może przekroczyć:

  • 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
  • 50% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Więcej >>>