Konkursy w 2018 r. z programów operacyjnych UE powiązane z działalnością naukowo-badawczą AM

Zapoznaj się z konkursami przewidzianymi na 2018 r. w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Rybactwo i Morze oraz Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego, w których Akademia Morska w Szczecinie może wziąć udział jako lider, partner, (pod)wykonawca lub licencjodawca.

ZESTAWIENIE KONKURSÓW W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2018