Konkurs PUM i CIAM Sp. z o.o. przyznający grant 100 tys. zł na wsparcie komercjalizacji wyników B+R

Uczestnikami Konkursu, w którym można pozyskać grant w wys. 100 tys. zł mogą być pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, zespoły badawcze Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub inne osoby będące twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzające podjąć prace badawcze. Celem przyznanego grantu jest rozwój technologii,  które będą możliwe do skomercjalizowania

Aby otrzymać grant należy przystąpić do konkursu, który trwa od 5 lutego 2018r. do 26 lutego godz.: 10:00.

Przyznane środki w ramach grantu obejmować będą łącznie:

a. do 10 000 PLN brutto – ocena zdolności patentowej i pakietu prawnego oraz sfinansowanie w części zgłoszenia patentowego w UP RP wraz z pracą rzecznika patentowego;
b. do 90 000 PLN brutto otrzymanych środków na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych.

Promowane są projekty wspólne pracowników PUM i AM.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY