Nabór ekspertów PO IR 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). 

Ogłoszenie dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie/protestów m. in. w następujących konkursach:
  • „Szybka ścieżka” – POIR 1.1.1, projekty badawcze sektora MŚP, dużych firm, w ramach małych projektów
  • Konkursy sektorowe – POIR 1.2 (projekty badawcze np. w IUSER – sektor elektroniki i teleinformatyki, INNOMOTO – sektor motoryzacyjny, INNOSHIP – sektor stoczniowy, INNOWACYJNY RECYKLING)
  • Wspólne przedsięwzięcia – POIR 4.1.1 (strategiczne projekty badawcze konsorcjów naukowo-przemysłowych)
  • Konkursy dla konsorcjów naukowo-przemysłowych – POIR 4.1.2, POIR 4.1.4

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 12 stycznia do 23 lutego 2018 r., do godz. 16:30.

Pełna treść ogłoszenia wraz z opisem postępowania znajduje się na stronie NCBR >>