W październiku 2017 r. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Obecnie finalizowane są bilateralne uzgodnienia z darczyńcami zmierzające do podpisania międzyrządowych umów (MoU) pozwalających na uruchomienie kolejnej edycji funduszy. Ich podpisanie planowane jest do końca 2017 r. 

W związku z powyższym szacuje się, ze pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r. 

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Planowane jest uruchomienie m.in. następujących programów:

Program:                                                                  Operator:
  • Rozwój przedsiębiorczości i innowacje                Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Badania                                                                Narodowe Centrum Nauki  przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Środowisko, energia i zmiany klimatu                  Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Fundusz Współpracy Dwustronnej                       Ministerstwo Rozwoju 

Ważnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej.

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej informacji >>>